Gefeliciteerd met de geboorte van uw kind. Geboorteaangifte doet u binnen 3 dagen na de bevalling. De geboortedag zelf telt niet mee. De vader, moeder of iemand anders die bij de geboorte aanwezig was, mag aangifte doen. U doet de aangifte bij de gemeente waarin het kind geboren is.

DigiD linkGeboorteaangifte doen

Let op! Voor een online aangifte heeft u de geboorteverklaring van een arts of verloskundige nodig.

Zo doet u aangifte van een geboorte aan de balie

U maakt een afspraak(externe link).

U neemt mee

  • Uw geldige identiteitsbewijs
  • Een geldig identiteitsbewijs van de moeder uit wie het kind geboren is
  • De verklaring van geboorte van het ziekenhuis of de verloskundige

Indien van toepassing neemt u mee

Kosten

Geboorteaangifte is gratis

Meer informatie

Uitleg over het kiezen van een achternaam voor uw kind(externe link).

Dubbele achternaam

Vanaf 1 januari 2024 kunnen kinderen de achternamen van beide ouders krijgen. Ouders kunnen van deze nieuwe mogelijkheid gebruik maken als hun eerste kind wordt geboren op of na 1 januari 2024. De gekozen achternaam geldt vervolgens voor al hun volgende kinderen. In de wet is daarnaast een overgangsregeling opgenomen. Is hun oudste kind geboren op of na 1 januari 2016 dan kunnen ouders alsnog een dubbele achternaam kiezen. Vanaf 1 januari 2024 hebben zij 1 jaar de tijd om alsnog de dubbele achternaam te kiezen. Meer informatie staat op de website van de Rijksoverheid(externe link).