Burgemeester en wethouders hebben een voorkeur voor de Vinkenhof in Elst-Zuid om er 130 flexwoningen te bouwen. Dat is naast scholengemeenschap OBC. Zo willen we in korte tijd het grote tekort aan betaalbare woningen terugdringen voor starters, jongeren, statushouders en anderen die acuut op zoek zijn naar een huurwoning.

Afwachting akkoord gemeenteraad

Met woningcorporatie Vivare en een eventuele marktpartij gaan we afspraken maken over de verhuur van de woningen. We bouwen de flexwoningen in de Vinkenhof voor minimaal 15 jaar. Gaat de gemeenteraad op 12 september akkoord met de locatie? Dan onderzoeken we verder of het plan haalbaar is. Het plan is de woningen in de loop van 2024 op te leveren.

Kaart locatie Vinkenhof Elst, perceelnummers M1484, en M2000

Presentatie informatiebijeenkomst

Meer dan 200 omwonenden en woningzoekenden bezochten op 13 juli de informatiebijeenkomst. U kunt de presentatie nalezen.

Onderzochte locaties voor flexwoningen

We hebben afgelopen jaar 16 locaties onderzocht(externe link). Burgemeester en wethouders vinden de Vinkenhof het meest geschikt en kansrijk om verder te verkennen. Dat heeft verschillende redenen:

  • De grond is van de gemeente. Daarom kunnen we hier sneller bouwen dan op andere plekken.
  • Voorzieningen zijn redelijk dichtbij en makkelijk te bereiken. Denk aan winkels, scholen, sportvelden, een huisarts of openbaar vervoer.
  • De grond is voor minstens 15 jaar beschikbaar.
  • We verwachten dat we het perceel redelijk makkelijk bereikbaar kunnen maken.
  • Voor zover we nu weten is er vanuit de omgeving relatief weinig hinder te verwachten, bijvoorbeeld vanwege milieu.

Reageren op het plan

Reageren op het plan kan via het reactieformulier(externe link). Of op deze manieren:

  • U kunt inspreken bij de politieke voorronde van de gemeenteraad op 29 augustus. Aanmelden kan nu al, tot uiterlijk vóór 28 augustus, 12:00 uur. Mail hiervoor naar griffie@overbetuwe.nl. Of bel naar 14 0481.
    • Let op! Stuur geen mail naar dit adres als u vragen heeft over het plan. Gebruik daarvoor het mailadres flexwonen@overbetuwe.nl.

  • Heeft de gemeenteraad ingestemd met de locatie? Dan nodigen we omwonenden uit om mee te denken over zaken als bijvoorbeeld het uiterlijk van de woningen of de inrichting van het terrein

Flexwoningen sneller te plaatsen

Omdat de woningnood zo hoog is, stimuleert het Rijk de bouw van flexwoningen. Via een vergunningprocedure kunnen we tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. Doordat er geen nieuw bestemmingsplan nodig is, kunnen flexwoningen sneller worden geplaatst dan vaste woningen.

Bij flexwonen denken mensen nog steeds vaak aan containers, maar dat beeld klopt niet. Een flexwoning voldoet tegenwoordig vaak aan dezelfde wettelijke eisen als een ‘gewone’ nieuwbouwwoning. Aan de buitenkant én aan de binnenkant is het niet te zien dat het om flexwoningen gaat. Het enige verschil met andere woningen is dat flexwoningen verplaatsbaar zijn.

Nieuwsbrief

Wilt u in de toekomst op de hoogte blijven van nieuws over flexwonen in de Vinkenhof in Elst en eventuele andere plaatsen in Overbetuwe? Meld u dan hieronder aan voor de nieuwsbrief. U krijgt al het nieuws dan automatisch in uw mailbox.

Aanmelden nieuwsbrief(externe link)

Antwoord op veel gestelde vragen

In deze lijst vindt u veel gestelde vragen én antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u het reactieformulier invullen(externe link). Of: