Het plan voor 130 flexwoningen op de Vinkenhof in Elst blijkt niet haalbaar. Reden is dat netbeheerder Liander de woningen niet kan aansluiten op het volle stroomnet. De komende tijd onderzoeken we samen met een aantal technische partijen en Liander welke alternatieven er zijn.

Stroomnet is vol

Nadat burgemeester en wethouders begin juli het voorstel deden voor flexwoningen in de Vinkenhof, kregen we een bericht van stroomnetbeheerder Liander. Daarin lieten ze ons weten dat de flexwoningen misschien niet aangesloten kunnen worden op het stroomnet. Reden is dat er niet genoeg ruimte meer is op het stroomnet. Liander heeft daarna op ons verzoek meer onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor aansluiting. Half augustus kregen we helaas van Liander de bevestiging dat het stroomnet op de Vinkenhof vol zit.  Eventuele uitbreiding van het stroomnet op deze plek is op zijn vroegst pas in 2028 klaar.

Gemeenteraad vraagt om verder onderzoek

Op 29 augustus vergaderde de gemeenteraad over het voorstel van B en W voor de flexwoningen in de Vinkenhof. De raad oordeelde dat het plan vanwege de stroomproblemen niet haalbaar is. Het college werd gevraagd het plan terug te nemen en alternatieven te onderzoeken, rekening houdend met de problemen op het stroomnet.