Voor het organiseren van een evenement heeft u een vergunning nodig. Deze vraagt u aan in de gemeente waar het evenement plaatsvindt. In de gemeente Overbetuwe is een vergunning aanvragen gratis. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een evenement zonder vergunning organiseren.

Aanvraag

U vraagt de vergunning tenminste 4 weken van tevoren aan. Bij grote evenementen vraagt u 8 tot 12 weken van tevoren de vergunning aan. Zo is er genoeg tijd om af te stemmen met bijvoorbeeld de politie en/of de brandweer.

Veiligheidsplan verplicht

Voor sommige evenementen is een veiligheidsplan nodig. Dit levert u tegelijk in met de aanvraag. U kunt een voorbeeldplan opvragen bij de gemeente via omgevingsloket@overbetuwe.nl. U mag ook uw eigen versie van een veiligheidsplan meesturen.

In veel gevallen is er ook een gebruiksmelding brandveiligheid nodig. Kijk hiervoor op rijksoverheid.nl(externe link).

De vergunning kan worden geweigerd in het belang van:

 • De openbare orde
 • De openbare veiligheid
 • De volksgezondheid
 • De bescherming van het milieu

Geen vergunning nodig

Als uw evenement aan alle onderstaande voorwaarden voldoet, heeft u geen vergunning nodig. U moet wel altijd uw evenement aanmelden voor de evenementenkalender. Zo is iedereen op de hoogte dat er een evenement wordt georganiseerd.

 • Er zijn minder dan 150 personen aanwezig.
 • Het evenement omvat niet meer dan één straat of een deel daarvan.
 • Het duurt niet langer dan één dag.
 • Het evenement begint na 8:00 uur en eindigt voor 24:00 uur (op zondag t/m donderdag) of 1:00 uur (op vrijdag en zaterdag).
 • Uiterlijk een half uur voor het einde stopt de live- en/of versterkte muziek.
 • Het geluidsniveau, gemeten op 2 meter uit de gevel, is lager dan 75dB(A).
 • De organisator zorgt voor de veiligheid van personen en zaken tijdens het evenement.
 • Er is geen belemmering voor het gebruik van de weg.
 • Er is voor hulpdiensten vrije toegang van minimaal 3,25 meter breed en 4,50 meter hoog.
 • Er mogen maximaal 4 objecten (bijvoorbeeld een springkussen/kraam) geplaatst worden met een maximale oppervlakte van 25 m2 per object. Objecten moeten goed vastgemaakt worden, zodat ze in alle weersomstandigheden blijven staan.
 • Er wordt geen podium geplaatst.
 • Er wordt geen alcohol verkocht.
 • De organisator is tijdens het evenement aanwezig als aanspreekpunt.
 • De organisator meldt het evenement uiterlijk 2 weken van tevoren aan voor de evenementenkalender.

Meer informatie

Informeer via omgevingsloket@overbetuwe.nl naar aanvullende regels in verband met brandveiligheid, gebruik van tenten en het gebruik van barbecues.