Voor het organiseren van een evenement heeft u een vergunning nodig. Deze vraagt u aan in de gemeente waar het evenement plaatsvindt. In de gemeente Overbetuwe is een vergunning aanvragen gratis. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een evenement zonder vergunning organiseren.

Aanvraag

U vraagt de vergunning tenminste 8 weken van tevoren aan. Bij grote evenementen vraagt u 12 weken van tevoren de vergunning aan. Zo is er genoeg tijd om af te stemmen met bijvoorbeeld de politie en/of de brandweer.

Veiligheidsplan verplicht

Voor sommige evenementen is een veiligheidsplan nodig. Dit levert u tegelijk in met de aanvraag. U kunt een voorbeeldplan opvragen bij de gemeente via omgevingsloket@overbetuwe.nl. U mag ook uw eigen versie van een veiligheidsplan meesturen.

In veel gevallen is er ook een gebruiksmelding brandveiligheid nodig. Kijk hiervoor op rijksoverheid.nl.

De vergunning kan worden geweigerd in het belang van:

 • De openbare orde
 • De openbare veiligheid
 • De volksgezondheid
 • De bescherming van het milieu

Geen vergunning nodig

Als uw evenement aan alle onderstaande voorwaarden voldoet, heeft u geen vergunning nodig. U moet wel altijd uw evenement registreren via het registratieformulier vergunningsvrij evenement. Zo is iedereen op de hoogte dat er een evenement wordt georganiseerd.

 • Er zijn minder dan 250 personen aanwezig of er worden er minder verwacht.
 • Het evenement omvat niet meer dan 1 straat of een deel daarvan.
 • Er is geen belemmering voor het gebruik van de weg  (u mag de weg dus niet afsluiten).
 • Er is voor hulpdiensten vrije toegang van minimaal 3,25 meter breed en 4,50 meter hoog.
 • Het evenement duurt niet langer dan 1 dag.
 • Het evenement begint na 8.00 uur en eindigt voor 0.00 uur (op zondag t/m donderdag) of 1:00 uur (op vrijdag en zaterdag).x
 • Uiterlijk een half uur voor het einde stopt de live- en/of versterkte muziek.
 • Er mag geen geluidsoverlast voor de omgeving worden veroorzaakt.
 • De organisator zorgt voor de veiligheid van personen en zaken tijdens het evenement.
 • De organisator is tijdens het evenement aanwezig als aanspreekpunt.
 • Er mag maximaal een totale oppervlakte van 100m2 aan objecten (bijvoorbeeld een springkussen/kraam/tent) geplaatst worden.
 • Objecten moeten goed vastgemaakt worden, zodat ze in alle weersomstandigheden blijven staan.
 • De organisator registreert het evenement uiterlijk 2 weken van tevoren via het registratieformulier vergunningsvrij evenement

In afwijking van bovenstaande voorwaarden is voor de volgende evenementen geen vergunning nodig:

 • Optochten van basisscholen, zoals bijvoorbeeld een lampionnenoptocht of carnavalsoptocht. Als de optocht plaatsvindt op de weg, moeten daarbij verkeersregelaars aanwezig zijn. (Voor ANWB-Streetwise of andere verkeersprojecten van scholen, moet wel een vergunning aangevraagd worden)
 • Start/eindfeesten op basisscholen, die op school of op het schoolplein plaatsvinden.
 • Kleinschalige rommelmarkten, bijvoorbeeld rond een kerk, school etc. wanneer er geen belemmering is voor de bruikbaarheid van de weg.
  Indien bij de rommelmarkt gebruik gemaakt wordt van bakkramen of bakwagens gelden de volgende regels:
 1. De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw bedraagt ten minste 2,00 meter, of ten minste 5,00 meter indien in die kraam of wagen wordt gefrituurd.
 2. De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een andere bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2,00 meter.
 • Hardloopevenementen binnen park Lingezegen en overige wandelevenementen en fietsevenementen, waarbij er maximaal 500 personen deelnemen en de deelnemers zelfstandig individueel een route afleggen en deze route niet in één grote aaneengesloten groep volgen.
 • Kinderspeelweken op eigen afgesloten terrein.

Als u niet aan alle voorwaarden voldoet, moet u een evenementenvergunning aanvragen.

Meer informatie

Informeer via omgevingsloket@overbetuwe.nl naar aanvullende regels in verband met brandveiligheid, gebruik van tenten en het gebruik van barbecues.