Bent u niet getrouwd? Of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Wilt u de wettelijke vader of duomoeder zijn? Dan moet u het kind erkennen.

Afspraak maken voor erkenning kind(externe link)

Let op! Op donderdagavond kan u alleen een afspraak maken wanneer u beiden de Nederlandse nationaliteit heeft.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs: identiteitskaart, paspoort of rijbewijs.
  • Bij erkenning van het eerste kind uit een relatie moet de moeder aanwezig zijn en een geldig identiteitsbewijs meenemen. Erkenning van de volgende kinderen uit dezelfde relatie kan met een schriftelijke toestemming en een geldig identiteitsbewijs van de moeder.

Kosten

Erkenning en naamkeuze: gratis

Bijzonderheden

Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte. De vader staat al als vader in de geboorteakte van het kind vermeld. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven. Vanaf 12 jaar moet ook het kind schriftelijke toestemming geven voor de erkenning. U hoeft niet de biologische vader of duomoeder te zijn. U kunt een kind niet erkennen als het al 2 ouders heeft.

Als u een kind erkent, heeft u nog geen ouderlijk gezag over het kind. Dit regelt u bij de rechtbank(externe link).

Naamkeuze

  • U kunt alleen bij het eerste kind uit de relatie de achternaam kiezen. De volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam als het eerste kind.
  • Als u geen naam kiest, krijgen de kinderen automatisch de naam van de moeder waaruit zij geboren zijn.
  • Beide ouders zijn aanwezig bij de naamkeuze.

Dubbele achternaam

Vanaf 1 januari 2024 kunnen kinderen de achternamen van beide ouders krijgen. Ouders kunnen van deze nieuwe mogelijkheid gebruik maken als hun eerste kind wordt geboren op of na 1 januari 2024. De gekozen achternaam geldt vervolgens voor al hun volgende kinderen. In de wet is daarnaast een overgangsregeling opgenomen. Is hun oudste kind geboren op of na 1 januari 2016 dan kunnen ouders alsnog een dubbele achternaam kiezen. Vanaf 1 januari 2024 hebben zij 1 jaar de tijd om alsnog de dubbele achternaam te kiezen. Meer informatie staat op de website van de Rijksoverheid(externe link).