Heeft u een Omgevingsvergunning voor een bouwwerk of gebouw? Dan bouwt u volgens de eisen in deze vergunning. Zijn de bouwactiviteiten afgerond? Dan meldt u dit aan de gemeente.

U mag het bouwwerk of gebouw niet zomaar in gebruik nemen. Daarvoor verleent de gemeente eerst toestemming. De gemeente stelt eerst vast of er gebouwd is volgens de vergunning.

Aanvraag

U meldt aan de gemeente dat het bouwwerk af is. U meldt dit via e-mail of schriftelijk aan de gemeente.

Vermeld dan:

  • Uw naam
  • Adres van de bouwplaats
  • Het nummer dat de gemeente aan de omgevingsvergunning heeft gegeven
  • De datum waarop de werkzaamheden gereed zijn gekomen vermeld u daarbij.   

U kunt dit schriftelijk doen door een brief te sturen naar:

Gemeente Overbetuwe
Postbus 11
6660 AA Elst