Een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. U vraagt deze documenten aan bij de gemeente waarin u staat ingeschreven.

Een bewijs van in leven zijn gebruikt u in Nederland. Als u het bewijs nodig heeft voor een instantie in het buitenland, vraagt u een attestatie de vita aan. U kunt het bewijs van in leven online aanvragen. Een attestatie de vita vraagt u aan in het gemeentehuis. Maak daarvoor een afspraak.

Bewijs van in leven zijn

DigiD linkBewijs van in leven online aanvragen

Hoe u bewijs van in leven zijn aanvraagt

Attestatie de vita (internationaal)

Afspraak maken voor attestatie de vita(externe link)

Een attestatie de vita is een internationaal bewijs waaruit blijkt dat u in leven bent. Dit internationaal bewijs van in leven zijn is opgesteld in meerdere talen.

Meenemen

  • Uw geldige paspoort of identiteitskaart.
  • Het bericht van de instantie dat om het bewijs vraagt.

Kosten

  • Een bewijs van in leven zijn is gratis als u in een brief kan laten zien dat het voor een pensioenfonds nodig is.
  • Een attestatie de vita kost €16,60
  • Bewijs van in leven zijn kost €12,50