Er is groot onderhoud aan het zuidelijk deel van de Peperstraat in Oosterhout nodig. We willen dit moment ook gebruiken om dit deel anders in te richten en veiliger en leefbaarder te maken. Ook het noordelijk deel van de Peperstraat willen we veiliger maken.

We informeren u hierover via onze digitale nieuwsbrief ‘Nieuwe inrichting Peperstraat’. Wilt u het laatste nieuws blijven volgen? Meld u dan hieronder aan voor de nieuwsbrief. U krijgt al het nieuws dan automatisch in uw mailbox.

Aanmelden(externe link)

Definitief vastgesteld

Op 5 september 2023 is het ontwerp voor de herinrichting van de Peperstraat definitief vastgesteld door het college. Van 1 tot 14 juli heeft het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Peperstraat ter afronding van de participatie ter inzage gelegen.

De reacties hierop en de beantwoording zijn verwoord in een eindverslag. Voor het college van burgemeester en wethouders vormen een aantal ingediende reacties aanleiding om het ontwerp aan te passen en definitief vast te stellen.

  Zuidelijk deel Peperstraat

  Het zuidelijke deel van de Peperstraat is toe aan groot onderhoud. Dit gaat om het wegvak, Dijkstraat - Van Woerkomstraat. Het riool en de bestrating moeten vervangen worden.  We gebruiken dit moment om ook dit deel in te richten als een 30-kilometerweg.

  • We vervangen het gemengde rioolstelsel door een gescheiden stelsel. Dat scheidt vuil water van schoon regenwater.
  • Er komt een trottoir naast de weg.
  • Er komen plateaus op alle kruisingen.
  • We vervangen asfalt door gebakken klinkers
  • We planten extra bomen en planten.

  Noordelijk deel Peperstraat

  Voor het noordelijke deel van de Peperstraat is geen groot onderhoud nodig. De riolering en de bestrating zijn nog goed en hoeven niet vervangen te worden. Het noordelijke deel is al in 2008 ingericht als 30-km weg. Dit verandert er in het noordelijk deel:

  • We maken een in- en uitritconstructie op de kruising Peperstraat- Hoge Hofstraat
  • We verhogen de kruising Peperstraat- Gansstraat met een plateau.
  • De diamantkoppalen blijven staan.
  • De parkeervakken voor de woningen bij Peperstraat 32 - 38 blijven.
  • De laad- en losplaats aan het begin van de Peperstraat verdwijnt. Dit wordt een parkeerstrook.
  • Er komt toch geen parkeerverbod bij Peperstraat 13 en 15.
  • Extra groen op de hoek Peperstraat – Hoge Hofstraat, In de groenstrook Parkweg – Peperstraat en bij Peperstraat 20 – 26.

  Planning

  Nu het definitieve ontwerp is vastgesteld is de volgende stap het contracteren van een aannemer.  Afhankelijk van de beschikbaarheid van de materialen is de verwachting dat de herinrichtings-werkzaamheden in het noordelijke deel van de Peperstraat worden uitgevoerd in het 4e kwartaal van 2023. De uitvoering van de herinrichting in het zuidelijke deel is afhankelijk van de planning van de werkzaamheden van de gastvrije Waaldijk en de werkzaamheden van de nutspartijen. Omwonenden en andere belanghebbenden worden tijdig geïnformeerd.

  Vragen

  Uw vragen mailt u naar herinrichtingpeperstraat@overbetuwe.nl.