Overbetuwe wil uiterlijk in 2050 een duurzame gemeente zijn. Dat betekent dat inwoners en bedrijven in Overbetuwe alleen maar duurzame energie gebruiken. Van de energie die we gebruiken, gaat een groot deel naar de verwarming van onze woningen, kantoren en bedrijven. Dat gebeurt nu nog grotendeels met aardgas.

Samen met een groep inwoners en betrokken organisaties* hebben we bekeken welke stappen de komende jaren mogelijk zijn om in 2050 zonder aardgas te verwarmen.

Uitgangspunten

Om de overgang naar duurzame warmte te realiseren zijn een aantal uitgangspunten opgesteld:

  • Kiezen voor de laagste maatschappelijke kosten
  • Aansluiten bij andere werkzaamheden en ontwikkelingen
  • Aansluiten bij de wensen van inwoners en de partijen die het meest betrokken zijn bij de uitvoering
  • Kiezen voor technisch en praktisch haalbare oplossingen
  • Ruimte geven om te leren, innoveren en experimenteren

De komende periode wordt in kaart gebracht wat precies nodig is om deze omslag in gang te zetten. Ook wordt gekeken welke dorpen en wijken het meest geschikt zijn om de  eerste stappen naar de overgang van duurzame warmte te maken. Er is op dit punt nog niets besloten. Het kan dus best zo zijn dat een dorp of wijk toch pas later de overstap maakt dan eerder gedacht.

Betrokken partijen

Liander, Loket Duurzaam Wonen Plus, SBE, SPO, Vitens, Waterschap Rivierenland, woningcorporatie Vivare, Woningstichting Heteren, Woonstichting Valburg.