Overbetuwe wil uiterlijk in 2050 een duurzame gemeente zijn. Dat betekent dat inwoners en bedrijven in Overbetuwe alleen maar duurzame energie gebruiken. Van de energie die we gebruiken, gaat een groot deel naar de verwarming van onze woningen, kantoren en bedrijven. Dat gebeurt nu nog grotendeels met aardgas.

De afgelopen maanden heeft de gemeente daarom samen met een groep inwoners en betrokken organisaties* bekeken welke stappen de komende jaren mogelijk zijn om in 2050 onze gebouwen zonder aardgas te verwarmen.

Transitievisie Warmte uitgelegd met beeld(externe link)

De Transitievisie Warmte geeft aan inwoners en organisaties houvast bij de keuzes die ze de komende jaren maken op het gebied van verwarmen. In de Transitievisie Warmte staat hoe je energie kunt besparen en welke alternatieven er zijn voor aardgas. Het document beschrijft ook welke gebieden binnen de gemeente Overbetuwe kansrijk lijken om de eerste stappen in te zetten, wat die stappen kunnen zijn en wat hiervoor nodig is om ze te zetten. De Transitievisie Warmte bevat géén definitieve keuzes en besluiten over de overgang naar aardgasvrij.

Uitgangspunten

De betrokken partijen* en inwoners hebben uitgangspunten opgesteld voor de overgang naar duurzame warmte. Een aantal van die uitgangspunten:

  • Kiezen voor de laagste maatschappelijke kosten
  • Aansluiten bij andere werkzaamheden en ontwikkelingen
  • Aansluiten bij de wensen van inwoners en de partijen die het meest betrokken zijn bij de uitvoering
  • Kiezen voor technisch en praktisch haalbare oplossingen
  • Ruimte geven om te leren, innoveren en experimenteren

Betrokken partijen* bekijken in welke dorpen en wijken de eerste stappen naar duurzame warmte als eerste zou kunnen worden gemaakt. Er is ook op dit punt nog niets besloten. Het kan dus best zo zijn dat een dorp of wijk toch pas later de overstap maakt dan eerder gedacht. Weten welke dorpen en wijken de eerste stappen gaan maken? Bekijk het hier op de website overmorgen.nl(externe link)

*Liander, Loket Duurzaam Wonen Plus, SBE, SPO, Vitens, Waterschap Rivierenland, woningcorporatie Vivare, Woningstichting Heteren, Woonstichting Valburg.