Waar kan ik mijn hond uitlaten?

De gemeente heeft de volgende voorzieningen getroffen voor u en uw hond.

Hondenuitlaatplaatshondenuitlaatplaats

Hondenuitlaatplaatsen staan aangegeven door middel van borden, zie de afbeelding hiernaast. U kunt uw hond hier uitlaten, maar u moet hem wel aangelijnd houden. De hondenuitlaatplaatsen worden wekelijks schoongemaakt door de gemeente.

Hondenlosloopgebieden

losloopgebied

Met hiernaast staand bordje zijn de hondenlosloopgebieden aangegeven. U kunt uw hond hier lekker los laten lopen en zijn behoefte laten doen. Ook de losloopgebieden worden wekelijks schoongemaakt door de gemeente.

Hondenpoep

Als uw hond zijn behoefte doet op een plaats die niet is aangewezen als hondenuitlaatplaats of –losloopgebied, dan bent u verplicht de poep meteen op te ruimen. U bent ook verplicht om een opruimmiddel bij u te hebben. Prettig voor u is dit misschien niet, maar het is wel uw plicht. Op deze manier is er geen overlast voor andere inwoners van uw dorp. Niemand is blij met hondenpoep aan de schoenen. Daarnaast kan hondenpoep ook ziektes veroorzaken. Vooral kinderen lopen een groot risico. De dierenspeciaalzaak verkoopt speciale opruimmiddelen om het opruimen makkelijker te maken.

Loslopende honden

Heerlijk is het om uw hond los te laten lopen in het park of op straat. Iets waar zowel hond en baas van genieten. Andere inwoners kunnen dit niet zo fijn vinden. Hoe goed uw hond ook is opgevoed, het natuurlijk enthousiasme kan het wel eens winnen van de discipline. Zo kunnen er gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan als uw hond onverwacht de weg op rent. Ook is een aantal mensen bang voor honden. Binnen de bebouwde kom bent u daarom verplicht uw hond aan te lijnen. Alleen in de hondenlosloopgebieden mag uw hond vrij rondlopen. De gemeente geeft niet aan waar het niet mag, alleen waar het wel mag. Dus alleen op plekken waar een hondenlosloopgebied is mag u uw hond los laten lopen. Buiten de bebouwde kom mag uw hond wel vrij loslopen. Let op dat er geen hinder ontstaat voor het verkeer.

Speeltuinen

Het is verboden de hond te laten verblijven of te laten lopen op een voor publiek toegankelijke en als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide.

Boetes

De gemeente wil de overlast van hondenpoep beperken. Dit kunnen we niet alleen, daar hebben wij u als hondenbezitter bij nodig. U bent degene die uw hond uitlaat. U kunt erop letten waar u dat doet en of het daar mag. Zo niet, dan bent u degene die de poep moet opruimen. De gemeentelijke Toezichthouders controleren op het naleven van de regels. Als u uw hond niet heeft aangelijnd waar het moet of uw hond poept op een plek waar het niet is toegestaan, dan krijgt u een bekeuring. En deze is fors. De boetes voor loslopen, loslopen op een speelweide/speeltuin en ‘verkeerd poepen’ bedragen in 2017 resp. € 90,- , € 140,- en € 140,-.  De gemeente zorgt voor voorzieningen voor u en uw hond, maar uw gedrag en medewerking maken uiteindelijk het verschil. 

Meer informatie vindt u in de folder 'Hondenbezit in gemeente Overbetuwe'. Hierin vindt u ook de plattegronden van de uitlaatplaatsen per kern in de gemeente Overbetuwe.