Waar kan ik mijn hond uitlaten?

Wij hebben de volgende zaken geregeld voor u, uw hond en de mensen in uw omgeving.

Aanlijnen of niet

Binnen de bebouwde kom bent u verplicht uw hond aan te lijnen. Alleen op plekken waar een hondenlosloopgebied is, mag u uw hond los laten lopen. Buiten de bebouwde kom mag uw hond wel vrij loslopen, behalve op de plekken waar staat dat u uw hond moet aanlijnen. Bijvoorbeeld in een natuurgebied. Laat u uw hond loslopen, let er dan op dat er geen hinder of onveilige situaties ontstaan voor het verkeer. Houd er ook rekening mee dat andere mensen loslopende honden niet fijn kunnen vinden. Bijvoorbeeld omdat ze bang zijn voor honden.

Hondenpoep

Doet uw hond zijn behoefte op een andere plek dan een hondenuitlaatplaats of hondenlosloopgebied? Dan moet u de poep meteen opruimen. Dat geldt voor binnen en buiten de bebouwde kom. Prettig voor u is dit misschien niet, maar het is wel uw plicht. Op deze manier voorkomt u overlast voor andere inwoners. Niemand is blij met hondenpoep aan de schoenen. Daarnaast kan hondenpoep ook ziektes veroorzaken. Vooral kinderen lopen een groot risico. Maar ook vee en wild in het buitengebied kunnen ziek worden of zelfs dood gaan als ze in aanraking komen met hondenpoep. De dierenspeciaalzaak verkoopt speciale opruimmiddelen om het opruimen makkelijker te maken.

Hondenuitlaatplaatshondenuitlaatplaats

Hondenuitlaatplaatsen herkent u aan het bord met de afbeelding hiernaast. U kunt uw hond hier uitlaten, maar u moet hem wel aangelijnd houden. We maken de hondenuitlaatplaatsen iedere week schoon.

Hondenlosloopgebieden

losloopgebied

Daarnaast hebben we hondenlosloopgebieden. Deze hebben we aangegeven met het bord hiernaast. U kunt uw hond hier lekker los laten lopen en zijn behoefte laten doen. Ook de losloopgebieden maken we iedere week schoon.

Speeltuinen

Honden zijn verboden in speeltuinen, speelweides of openbare plekken met een zandbak.

Boetes

We regelen graag dat u uw hond op een plezierige manier kunt laten rondlopen en uitlaten in onze gemeente. Maar we willen niet dat anderen daar last van hebben. We rekenen daarbij op uw medewerking en hulp. Helaas krijgen we nog veel klachten over overlast door honden en hondenpoep. Onze toezichthouders controleren of hondenbezitters zich netjes aan de regels houden. Zien ze dat u dat niet doet? Dan kunt u een bekeuring krijgen. Dit zijn de bedragen voor 2022:

  • € 100 euro           Uw hond loopt los waar dat niet mag.
  • € 150 euro           Uw hond loopt in een speeltuin of speelweide.
  • € 150 euro           U ruimt de poep niet op, waar u dat wel had moeten doen.

Meer informatie vindt u in de folder 'Hondenbezit in gemeente Overbetuwe'. Hierin vindt u ook de plattegronden van de uitlaatplaatsen per kern in de gemeente Overbetuwe.