Geschiedenis leerplicht

De leerplichtwet is ruim 100 jaar geleden ingevoerd. Men wilde voorkomen dat kinderen moesten werken. De eerste leerplichtwet werd in 1900 aangenomen. Deze wet verplichtte kinderen van 6 tot 12 jaar tot het volgen van onderwijs. Er waren veel uitzonderingssituaties. Bijvoorbeeld voor boerenkinderen tijdens de oogsttijd.geschiedenis Dochters mochten ook thuisblijven om het gezin te verzorgen.

In 1969 werd een nieuwe leerplichtwet ingevoerd, vanaf dat moment heet de wet Leerplichtwet 1969. De leerplichtperiode werd verlengd naar 9 jaar (dus tot je 16e jaar). Verder werd er een toezichthouder aangesteld, de leerplichtambtenaar, die er op moet toezien dat de leerplichtwet wordt nageleefd.

In 1975 werd de leerplichtperiode nog eens verlengd, naar 10 jaar (dus tot en met je 16e jaar). En per september 1985 werd de Wet op het basisonderwijs ingevoerd. De kleuterschool, voor kinderen van 4 en 5 jaar, werd toen samengevoegd met de lagere school. Dat noemen we nu de basisschool. Tegelijkertijd werd het begin van de leerplicht vervroegd. Tot dan toe moesten kinderen naar school aan het begin van het schooljaar als ze 6 jaar werden. Nu moeten kinderen naar school vanaf de eerste schooldag van de maand na de maand waarin ze 5 jaar zijn geworden.

Met de invoering van de leerplichtwet, moeten je ouders ervoor zorgen dat je ingeschreven staat op een school en dat jij naar school gaat. Ook als je geen zin in school hebt, ben je verplicht naar school te gaan. De Leerplichtwet geldt voor iedereen die in Nederland woont. Ook kinderen met een niet-Nederlandse nationaliteit, asielzoekers in de leerplichtige leeftijd en kinderen die illegaal in Nederland verblijven hebben recht op onderwijs en moeten naar school.

 

Terug naar Informatie voor jongeren

 

Subnavigatie