Verhuizen

U moet een verhuizing altijd doorgeven aan de gemeente waarin u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen. De gemeente past de basisregistratie personen (BRP) dan aan. Het doorgeven van een verhuizing is gratis. 

Online regelen >>     Afspraak maken >>

Voorwaarden

Wie kan aangifte van verhuizing doen?

  • Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent.
  • Uw minderjarige kind, als u de ouder, voogd of verzorger bent.
  • Uw meerderjarige kind, als hij of zij meeverhuist.
  • Uw echtgenoot of geregistreerd partner.
  • Uw ouder, als hij of zij meeverhuist.
  • Een curator, voor Iemand die onder curatele staat.

Let op!

U kunt geen verhuizing doorgeven van een vriend of vriendin met wie u samenwoont zonder geregistreerd partnerschap. Dat kan alleen deze persoon zelf doorgeven.

Termijn

Hoe lang duurt de verwerking van uw verhuizing?

 Wij verwerken uw adreswijziging meestal binnen een week en sturen u dan een bericht. Wij geven uw nieuwe adres door aan andere overheidsinstanties .

Bent u al verhuisd? Dan schrijven wij u in op de datum waarop wij uw adreswijziging ontvangen. Een latere datum kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag, studiefinanciering, plek op woningwachtlijst, gemeentelijke belastingen, zorgverzekering of uw uitkering.

Aanpak

Hoe geef ik mijn verhuizing door?

  • U kunt het ook regelen op het gemeentehuis tijdens de openingstijden van de publieksbalies.
  • Lukt het niet om de verhuizing online door te geven? Bel dan naar de gemeente.
  • U moet uw verhuizing maximaal 4 weken vóór of uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing doorgeven.

Verhuizen vanuit het buitenland

Verhuist u vanuit het buitenland naar Overbetuwe? Of verblijft u het komende half jaar minimaal vier maanden in Overbetuwe? Meld dit persoonlijk bij de gemeente.

Briefadres

Heeft u geen vaste woon- of verblijfplaats? Verblijft u in een instelling? U kunt onder bepaalde voorwaarden uzelf inschrijven op een zogenaamd briefadres. Bel hier voor naar de gemeente of stel uw vraag tijdens de openingstijden van de publieksbalies.

Subnavigatie