Nieuwbouw woningen in 'Het Klooster'

‘Het Klooster’ ligt ten noorden van station Elst. In dit gebied komen 77 nieuwe woningen.

Plattegrond van het stationsgebied waarop 'Het Klooster' is ingekleurd

Meer informatie

Geplande woningen

  • 15 goedkope en betaalbare huurwoningen
  • 20 duurdere huurwoningen
  • 20 goedkope en wat duurdere koopwoningen
  • 22 duurdere koopwoningen

Samenwerking tussen gemeente en VOF Westeraam

De gemeente is samen met VOF Westeraam II verantwoordelijk voor de ontwikkeling van ‘Het Klooster’. Het Klooster is voor tweederde deel van de gemeente Overbetuwe. Voor eenderde deel is het eigendom van de VOF het Westeraam II . VOF Westeraam II bestaat uit:

In juni 2018 zijn we gestart met gesprekken met VOF Westeraam II om een ontwikkelingsstrategie en het stedenbouwkundig ontwerp op te zetten. De gemeente Overbetuwe wil de controle houden over het uitvoeren van de plannen, zodat het stationsgebied een duidelijke uitstraling krijgt.