Klooster

Locatie Klooster ligt ten noordoosten van station Elst tussen de Meiregen en Regenboog in.

Het terrein is voor het ene deel in eigendom van de gemeente en voor het andere deel van VOF het Westeraam II. 

In het noordelijke deel heeft ontwikkelaar Vof Westeraam een plan voor woningbouw. Het ontwerp staat nog niet vast. Er volgt nog een onderzoek naar de precieze inrichting van het gebied. In 2023 komt daar meer duidelijkheid over. 

In het zuidelijke deel komen parkeerplaatsen voor de patiënten en bezoekers van Rijnstate. Het gebouw van buitenschoolse opvang De Kikkerkoning blijft tot half 2023 in gebruik. Daarna verhuizen zij naar een andere plek. Het is nog niet bekend waarnaartoe.