Voorbereidende grondonderzoeken in mei en juni

In de maanden mei en juni zal de provincie in het plangebied van de Railterminal Gelderland bodemonderzoeken uitvoeren.

Zo wordt alvast een beter beeld verkregen van de ondergrond ten behoeve het definitieve ontwerp. Deze onderzoeken vinden plaats op gronden van de gemeente, provincie, waterschap en ProRail.