Raadsinformatiememo Overbetuwe over stand van zaken Knoop38

Het college van Overbetuwe heeft een informatiememo gestuurd aan de gemeenteraad.

Het informatiememo gaat in op de stand van zaken rond een aantal zaken die gerelateerd zijn aan Knoop38:

• Stand van zaken ontwerp ontsluitingsweg en RTG.
• De wijze waarop voorgaande ontwerpen worden vertaald in het Voorontwerp van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en de procedure die het PIP zal gaan doorlopen.
• De start van het proces om te komen tot uitwerking van de Gebiedsmaatregelen.
• De voortgang in de totstandkoming van de aankoopregeling.
• Stand van zaken met betrekking tot de financiering van de aanpassing van afslag 38 en de relatie met het BO-MIRT.
• De komende stappen die worden gezet voor het Zonnepark Overbetuwe.

U kunt het informatiememo hier bekijken.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond Knoop38? Meldt u dan aan via het mailadres Knoop38@overbetuwe.nl