Marktconsultatie van start

Op 3 december 2019 organiseerde de Provincie Gelderland voor geïnteresseerde marktpartijen een informatiebijeenkomst over de Railterminal Gelderland. Tijdens deze bijeenkomst gaf de provincie een toelichting op het ontwerp-inpassingsplan, op de technische aspecten van de ontsluiting op de Betuweroute en op de voorgenomen uitgifte en de vragen in de marktconsultatie.

De marktconsultatie staat open voor alle ondernemingen die geïnteresseerd zijn in de aanleg en exploitatie van de RTG en die in staat worden geacht om daarbij een dragende rol te spelen.