Informatieavond gebiedsmaatregelen Knoop38

De gemeente Overbetuwe houdt op 17 december een informatieavond over maatregelen voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van het gebied tussen Valburg, Elst, Slijk-Ewijk en Oosterhout. Deze zogenoemde gebiedsmaatregelen dragen bij aan een robuuste landschappelijke inpassing van de Railterminal Gelderland (RTG) zoals beoogd door de provincie Gelderland.

De gebiedsmaatregelen zijn verder gericht op het behoud en de versterking van dit landelijke gebied als groene ruimte in een verstedelijkte omgeving. De provincie stelt 4,5 miljoen euro beschikbaar voor de gebiedsmaatregelen.

De gemeente Overbetuwe gaat de uitvoering van deze gebiedsmaatregelen de komende maanden verder voorbereiden. De informatieavond vindt plaats op:

maandag 17 december 2018
Watergoed, Tielsestraat 129 in Valburg
Aanvang 19.00 uur (inloop 18.45 uur)

Tijdens deze avond lichten we toe hoe we de komende maanden deze gebiedsmaatregelen gaan uitwerken, en hoe betrokkenen daar een rol in kunnen spelen. Ook lichten we toe wat er wel en niet mogelijk is, en wat de randvoorwaarden en kaders van het traject zijn. Tijdens de avond kunt u zich aanmelden om in het nieuwe jaar over een van de deelgebieden mee te denken.

We realiseren ons dat het een drukke week is, zo kort voor de kerst, en we houden de avond daarom beknopt. Uiterlijk om 20.30 uur willen we de avond weer afsluiten. Het gaat dus om een aftrap van een proces dat in 2019 onder regie van de gemeente gaat lopen, parallel aan de verdere besluitvorming door de provincie over de RTG.

Om een idee te hebben van de opkomst, vragen we u zich aan te melden voor de avond, via het mailadres knoop38@overbetuwe.nl

Mocht u deze avond verhinderd zijn: de inhoud van de avond komt na afloop ook op de site www.overbetuwe.nl/knoop38 en u kunt zich dan ook aanmelden om verder bij het traject betrokken te blijven.

Graag tot ziens op 17 december bij Watergoed in Valburg.