Grondonderzoek op toekomstig terrein Railterminal Gelderland

In week 24 en 25 wordt voorbereidend grondonderzoek gedaan op het toekomstige terrein van de Railterminal Gelderland.

Het grootste deel van de werkzaamheden vindt plaats achter de grondwal op het terrein van het container uitwissel punt (CUP). Een deel van de werkzaamheden vindt ook plaats op gemeentelijk grondgebied, langs de Reethsestraat ter hoogte van de huidige grondwal. Er wordt gemeten wat het draagvermogen van de grond is en er worden peilbuizen geplaatst waarmee het grondwaterpeil wordt gemeten.