College doet raad voorstel voor aankoopregeling woningen rondom Railterminal

Woningeigenaren wiens woning aantoonbaar minder waard wordt door de komst van de Railterminal Gelderland en die uit het gebied willen vertrekken, kunnen hun woning straks onder voorwaarden verkopen aan de gemeente. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft deze week een voorstel voor een aankoopregeling voorgelegd aan de gemeenteraad van Overbetuwe, met daarin de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen. De gemeenteraad van Overbetuwe besluit uiteindelijk over de aankoopregeling.

De provincie Gelderland is van plan aan de Betuweroute, tussen Valburg en Reeth een railterminal aan te leggen. Op deze railterminal kunnen containers en andere laadeenheden worden overgeladen van vrachtwagen naar trein en vice versa. Voor omwonenden wiens huis aantoonbaar minder waard wordt door de komst van deze railterminal, heeft de provincie een planschaderegeling: zij krijgen de waardedaling uitgekeerd.

Daarnaast krijgen woningeigenaren die hun woning zelf niet kunnen verkopen ook de mogelijkheid hun woning aan de gemeente te verkopen, als ze uit het gebied willen vertrekken. Dat was een van de voorwaarden die de gemeenteraad van Overbetuwe in 2017 stelde voor medewerking aan de komst van de railterminal. De regeling is bedoeld als extra tegemoetkoming voor de bewoners in dit gebied, die de afgelopen jaren zijn geconfronteerd met diverse ontwikkelingen in hun woonomgeving.

De regeling die het college van B&W nu voorstelt, houdt in dat inwoners die in aanmerking komen voor de provinciale planschaderegeling, hun woning ook kunnen verkopen aan de gemeente. Een van de voorwaarden is dat de woning minstens een jaar te koop heeft gestaan voor een reguliere marktprijs en onverkoopbaar is gebleken. De gemeente wil geen eigenaar blijven van de woningen, en zal deze daarom na aankoop weer verkopen. Eventuele winst of verlies is dan voor rekening van de gemeente. 

Het college stelt voor 4 miljoen euro te reserveren voor de aankoopregeling. De gemeenteraad bespreekt de regeling naar verwachting 23 juni en 7 juli. 

Raadsvoorstel aankoopregeling pdf, 129 kb)
Voorgestelde aankoopregeling (pdf, 128 kb)