Voorgeschiedenis Landschapspark Danenberg

Begin deze eeuw waren er plannen om in het gebied tussen Slijk-Ewijk en Oosterhout een grootschalig bedrijventerrein met haven aan te leggen, het MTC Valburg. In 2002 zette de Raad van State een streep door deze plannen.

In de jaren daarna kwamen er plannen voor een veel beperkter bedrijventerrein ten noorden van Oosterhout, langs de A15. Om te voorkomen dat dit bedrijventerrein zich later toch weer naar het westen zou kunnen uitbreiden, sprak de gemeenteraad af dat tussen Slijk-Ewijk en Oosterhout een landschapspark zou komen, het Landschapspark Danenberg. Dit landschapspark moet als groene buffer de verdere verstedelijking tegenhouden. 

2005
Raadsbesluit over voorwaarden waaronder Park15 verder mocht worden ontwikkeld. De gemeenteraad heeft onder voorwaarden ingestemd met de ontwikkeling van Park15. Eén van de voorwaarden was het realiseren van een groene buffer, Landschapspark De Danenberg.

2009 
Landschapsvisie De Danenberg opgesteld. De ontwikkelaars van Park15 hebben een deel van het gebied zelf in eigendom, andere delen zijn van andere grondeigenaren (met name agrariërs) en daardoor ‘niet-gegarandeerd’. 

2010
Afspraak met gemeente Overbetuwe: ontwikkelaar Park15 draagt ruim 1 miljoen euro bij aan de ontwikkeling van Landschapspark de Danenberg.

2015
De gezamenlijke projectontwikkelaars van Park15 maken onderling nieuwe afspraken over de taakverdeling en de daarbij behorende financiële afspraken over De Danenberg. Daarmee wordt De Brouwerij volledig verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Danenberg. De andere ontwikkelaars van Park15 hebben dus geen verantwoordelijkheid meer voor het landschapspark. Alle oorspronkelijke afspraken over Landschapspark de Danenberg zijn in stand gebleven. 

2016 
Start bouw Park15 

2017 
De Brouwerij heeft de plannen uitgewerkt voor de gebieden binnen Landschapspark De Danenberg die zij in eigendom hebben: de ‘flanken’ aan de zuid-oost-zijde van Slijk-Ewijk en langs de Nieuwedijk, en het middengebied. Het lukt echter niet om tot een gedragen plan te komen. Heikel punt is onder meer de aantallen woningen in het middengebied.

2020 
De gemeente Overbetuwe doorbreekt de impasse door zelf het middengebied aan te kopen van de ontwikkelaar. Daardoor krijgt de gemeente de regie over de invulling van dit gebied. De gemeente wordt ook verantwoordelijk voor de ontwikkelingen in Landschapspark de Danenberg. De nieuwe eigenaar van de ‘flanken’, ontwikkelaar KWP, pakt daarbinnen de verdere ontwikkeling van de flanken op.