De gemeente Overbetuwe is van plan om een aantal strookjes grond, gelegen rondom de Grifttunnel te Elst, te verkopen aan de aangrenzende eigenaar ProRail. De verkoop maakt onderdeel uit van een ruil. Dit betekent dat ProRail ook een stuk grond aan de gemeente verkoopt. Deze ruil helpt bij het verbeteren van de omgeving en dient voor de afronding van de infrastructuur bij de spoorwegovergang Rijksweg Noord. De strookjes grond zijn bij het Kadaster bekend als gemeente Elst, sectie N, nummers 5229, 2665 en 324.

Naar oordeel van de gemeente is ProRail de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de aankoop van deze gemeentegrond. Dit, omdat: de strookjes grond direct grenzen aan de grond van ProRail, en de grenzen (beheer en eigendom) gelijk aan elkaar dienen te zijn. De gemeente heeft bij haar oordeel getoetst aan de objectieve, redelijke en toetsbare voorwaarden. Hieruit is gebleken dat er slechts één serieuze kandidaat is. Bij deze beslissing heeft de gemeente een ruime hoeveelheid van de beslissingsruimte.

Wanneer kunt u reageren?

Als u van mening bent dat ook u in aanmerking komt voor de aankoop van deze strookjes grond, dan kunt u binnen 20 dagen na het verschijnen van dit bericht, dus vóór 29 september 2023, dit aan ons kenbaar maken.

Hoe kunt u reageert u?

Stuur een gemotiveerd bericht naar:

Digitaal: info@overbetuwe.nl

Per post: Gemeente Overbetuwe

t.a.v. A. Bardash

team Strategie & Projecten

Postbus 11

6660 AA Elst.

Schrijf op de envelop: "Verkoop bij de Grifttunnel in Elst".

Of u start een kortgedingprocedure bij de voorzieningenrechten van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

Te late reactie

In geval wij niet tijdig een gemotiveerd bericht ontvangen, dan vervallen al uw rechten om tegen deze verkoop in te gaan. Gemeente Overbetuwe en koper zouden dan onredelijk worden benadeeld wanneer, na verloop van de deadline, alsnog tegen de verkoop wordt opgekomen.

De gemeente publiceert het plan voor de verkoop op www.overbetuwe.nl en in Hét Gemeentenieuws. Met dit bericht geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).