ELST – In het voormalig Lingehotel aan de Dorpsstraat 23 b in Elst worden binnenkort tijdelijk ongeveer 50 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Burgemeester en wethouders van Overbetuwe hebben dit gisteren besloten. Het is de bedoeling om de locatie uiterlijk 1 mei 2023 klaar te hebben voor gebruik. De einddatum is vastgesteld op 1 juli 2024.

De gemeente Overbetuwe heeft vorig jaar de opdracht (taakstelling) van het Rijk gekregen om 136 Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Sinds mei 2022 worden er daarom zo’n 80 mensen opgevangen in Zetten. Met het voorstel om nog eens 50 vluchtelingen in het voormalige Lingehotel op te vangen voldoen we aan taakstelling.

Verantwoordelijkheid

Burgemeester Hoytink-Roubos geeft aan dat de situatie in Oekraïne nog altijd schrijnend is. “De oorlog woedt nog steeds in alle hevigheid in Oekraïne. Er is voorlopig nog geen zicht op verbetering of vrede. Nog altijd komen er Oekraïense vluchtelingen richting Nederland. We vinden het naast onze plicht vanuit het Rijk, ook onze verantwoordelijkheid om deze mensen een veilig dak boven hun hoofd te bieden. De eigenaar van het voormalige hotel zocht een nieuwe invulling en heeft ons benaderd. Het gebouw zelf vraagt om slechts een paar kleine aanpassingen, zoals de mogelijkheid creëren om zelf te kunnen koken. Hier kan in worden voorzien door het plaatsen van een aantal tijdelijke units aan de achterkant van het pand en die in te richten met keukenapparatuur. Op de locatie komt ook een aanspreekpunt voor de vluchtelingen.”

Omgeving is geïnformeerd

De gemeente heeft de omliggende bedrijven en omwonenden inmiddels over het voorstel geïnformeerd. Vlak voordat het pand in gebruik wordt genomen organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst voor geïnteresseerden.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Lineke Huiskes, communicatieadviseur gemeente Overbetuwe, via 06 – 13 68 73 10 of L.Huiskes@overbetuwe.nl.