Het tellen van de stemmen gaat dit keer op een andere manier.  

Op de 23 stembureaus worden op woensdag 15 maart om 21:00 uur de stembiljetten geopend en per politieke partij gesorteerd. De aantallen stemmen per partij (lijst) worden genoteerd en alle stembiljetten worden verpakt en verzegeld.

De volgende ochtend houdt het gemeentelijk stembureau (GSB) zitting in sporthal De Helster in Elst om 9:00 uur. Dan worden alle stembiljetten van alle stemlokalen nogmaals geteld en verder uitgesplitst op kandidaatniveau.

Daarna stelt het GSB de uitslag officieel vast. Naar verwachting zal dat rond 16:00 uur zijn. De zitting van het GSB en de tellingen zijn openbaar. U mag daar als toeschouwer bij aanwezig zijn.