Dinsdag 18 april heeft de gemeenteraad van Overbetuwe unaniem ingestemd met de locatiekeuze voor twee woonwagenstandplaatsen in de uitbreidingslocatie in Randwijk. Tijdens de voorbereidende raadsvergadering in maart hebben insprekers hun mening al gegeven. Deze input is meegenomen in de afweging van de raad.

Met dit besluit is de komst van twee woonwagenstandplaatsen in Randwijk een feit. Deze twee plaatsen maken onderdeel uit van het nieuwbouwplan Randwijk dat nu ontwikkeld wordt. In dit plan is ruimte voor starterswoningen voor de (jongere) inwoners uit Randwijk. De raadsleden wensen een snelle voortgang van de realisatie van deze plannen.

In de vergadering werd ook een motie, unaniem, aangenomen. In de motie vraagt de gemeenteraad aan de initiatiefnemer en de woningstichting om inwoners uit het dorp Randwijk met voorrang een toewijzing te geven bij de nieuwe woningen in het plan.