Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen. Dan mogen inwoners uit de gemeente Overbetuwe (die 18 jaar en ouder zijn) kiezen wie hen vertegenwoordigen in de Provincie en Waterschap.

Stemlocaties en stemtijden

In Overbetuwe zijn verschillende stemlocaties waar u uw stem kunt uitbrengen. De meeste stemlokalen zijn geopend van 7:30 tot 21:00 uur. Bekijk de pagina met onze stemlocaties en stemtijden.

Stemmen met uw stempas

U heeft een stempas nodig om te stemmen. Rond 24 februari 2023 ontvangt u uw stempas. Heeft u op 1 maart 2023 de stempas nog niet ontvangen, of bent u deze kwijt? Vraag dan een nieuwe stempas aan. Uw oude stempas is daarna ongeldig. U kunt dus alleen gaan stemmen met de vervangende stempas.

Meenemen bij het stemmen

Als u gaat stemmen is het nodig om het volgende mee te nemen:

  • Uw stempas(sen).
  • Een identiteitsbewijs: paspoort, rijbewijs, verblijfsdocument of identiteitskaart. Dit geldt ook voor kiezers uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen. Kiezers uit Zwitserland moeten een paspoort of identiteitskaart meenemen. Het identiteitsbewijs mag niet meer dan 5 jaar verlopen zijn: bij 'geldig tot' staat dan 16 maart 2018 of een latere datum.

Let op: kiezers met een dubbele nationaliteit mogen ook een identiteitsbewijs uit een EER-land(externe link) (Europese Economische Ruimte) meenemen of een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland.

Iemand anders voor u laten stemmen

Bent u ziek of heeft u niet de mogelijkheid om 15 maart te gaan stemmen? Dan kunt u toestemming geven aan iemand anders om voor u te stemmen. Dat heet een machtiging.

Stemmen in een andere gemeente met kiezerspas

U kunt ook in een andere gemeente gaan stemmen. U moet dan een kiezerspas aanvragen. Voor de provinciale staten kunt u alleen stemmen in de provincie Gelderland. Voor de waterschapsverkiezingen kunt u alleen stemmen in gemeenten die onder het Waterschap Rivierenland vallen.

Voor de eerste keer stemmen

Op 15 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Jij mag dan voor het eerst stemmen. Dat is jouw kans om mee te beslissen wie de volksvertegenwoordiging wordt van de provincie en waterschap.