Burgemeester en wethouders hebben dinsdag besloten om de Vinkenhof, achter scholengemeenschap OBC, in Elst-Zuid aan te wijzen als voorkeurslocatie voor de bouw van 130 flexwoningen. Zo wil het college op korte termijn het grote tekort aan betaalbare woningen terugdringen voor starters, jongeren, statushouders en andere spoedzoekers.

Als de gemeenteraad in september instemt met de locatie, onderzoeken we verder of het plan haalbaar is. Met woningcorporatie Vivare en een eventuele marktpartij gaan we afspraken maken over de verhuur van de woningen. De bedoeling is de woningen in de loop van 2024 op te leveren. Plan van het college is dat de flexwoningen in de Vinkenhof minimaal 15 jaar blijven staan.

Kaart locatie Vinkenhof Elst, perceelnummers M1484, en M2000

Flexwoningen sneller te bouwen

Flexwoningen zijn volwaardige woningen die je kunt verplaatsen, stapelen, schakelen of splitsen. Daarnaast is één van de volgende punten tijdelijk: de woning zelf, de bewoning of de locatie. Omdat de woningnood zo hoog is, stimuleert het Rijk de bouw van flexwoningen. Via een vergunningprocedure kan de gemeente tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. Doordat er geen nieuw bestemmingsplan nodig is, kunnen flexwoningen sneller worden gebouwd dan vaste woningen.

Gemeente wil flexwoningen op meer locaties

De gemeenteraad vroeg het college van B&W eerder om locaties te zoeken voor flexwonen. Afgelopen jaar inventariseerde het college mogelijke locaties. Van de 16 onderzochte locaties kwam de Vinkenhof als meest kansrijk en geschikt naar voren.

Wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder: “Ik ben blij dat we nu een eerste locatie verder kunnen gaan verkennen. De komende jaren willen we in snel tempo meer flexwoningen bouwen. Zodra de eerste flexwoningen in de Vinkenhof er staan, geven we ook aan corporaties en andere marktpartijen de kans om zelf met een locatie te komen en daarmee aan de slag te gaan.”

Informatiebijeenkomst

Meer dan 200 belangstellenden bezochten op 13 juli de informatiebijeenkomst voor omwonenden en woningzoekers. U kunt de presentatie nalezen.

Vragen

Heeft u vragen? Dan kunt u het reactieformulier invullen(externe link). Of u kunt ons bellen via ons algemene telefoonnummer 14 0481 of per mail via flexwonen@overbetuwe.nl.