Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe zijn afgelopen dinsdag akkoord gegaan met het voorstel om de openbare ruimte (buiten ruimte) in zes dorpen aan te pakken. De komende vier jaar wordt per dorp samen met inwoners gekeken hoe de openbare ruimte het beste duurzaam en functioneel ingericht kunnen worden. Ook wordt per dorp invulling gegeven aan een groen icoonproject.

Met het aanpakken van de openbare ruimte in de dorpen richt de gemeente zich vooral op die gebieden waar voor de komende jaren al groenrenovaties gepland staan. “Maar er is ook ruimte voor het aanpakken van een aantal plekken die uit de samenwerking met inwoners naar voren komt. De dorpen Oosterhout en Randwijk gaan dit jaar nog van start met het maken van plannen voor het realiseren van duurzame openbare ruimte. Herveld, Andelst, Zetten en Elst volgen in de jaren daarna. De overige vijf dorpen zoals Driel en Heteren komen later aan de beurt”, aldus wethouder Wijnte Hol.

Verduurzamen is de basis

Zes ambities, identiteit, gezond & inclusief, klimaatadaptatie, biodiversiteit, duurzaam & circulair en veilig vormen de basis voor de herinrichtingen in de dorpen. Rik van den Dam: “De nadruk ligt vooral op de ambities binnen Duurzaamheid. Zo wordt de aangepakte openbare ruimte zo ingericht dat de omgeving beter is ingesteld op het veranderende klimaat. Gelijktijdig is er aandacht voor het verbeteren van de biodiversiteit en worden er duurzame materialen gebruikt.” Maar duurzaamheid krijgt nog een extra plek in het project. Via een groen icoonproject per dorp worden in een straat, plein of wijk zoveel mogelijk tegels ingeruild voor groen, waarbij ook weer rekening wordt gehouden met biodiversiteit. Met al deze acties hoopt de gemeente dat ook inwoners enthousiast worden om in eigen tuin een bijdrage te leveren aan een groene leefomgeving.

Samenwerking met inwoners

Samen met onder andere de dorpsraden en andere vertegenwoordigers in de dorpen wordt de basis gelegd in een conceptplan. Zodra dit klaar is worden er inloopavonden per dorp georganiseerd. Inwoners kunnen op die avonden meedenken met de plannen. Naast de samenwerking met inwoners is er ook aandacht voor mogelijke overlast door de werkzaamheden. Dit wordt zoveel mogelijk vermeden door daar waar kan aan te sluiten bij al geplande werkzaamheden.