Welke vrijwilliger, mantelzorger of groep vrijwilligers verdient het volgens u om in het zonnetje gezet te worden? Kent u iemand die echt het verschil maakt door bijvoorbeeld haar/zijn enthousiaste inzet in het vrijwilligerswerk? Geef deze persoon en/of groep dan voor 12 november op voor de verkiezing van Vrijwilliger van het jaar 2023! Dit kan via dit formulier(externe link). De winnaar ontvangt naast Het Toonbeeld ook een cheque 'Overbetuwe Doet' van € 500,-. Dit bedrag mag de winnaar besteden aan een van de acties vanuit Overbetuwe Doet.

Wanneer kom je in aanmerking

De Vrijwilligersprijs wordt uitgereikt aan die persoon, groep of organisatie die zich de afgelopen jaren met hart en ziel hebben ingezet voor de gemeenschap. De criteria om als genomineerde opgegeven te worden zijn:

  • Men moet woonachtig zijn in de gemeente en zich in zetten binnen de gemeentegrenzen.
  • Men mag de afgelopen vijf jaar geen vrijwilligersprijs of Koninklijke onderscheiding hebben gekregen.
  • Het lokaal maatschappelijk belang moet gediend worden.
  • Het gaat om vrijwilligerswerk zonder geldelijke beloning of tegenprestatie.

Let op: Het maakt niet uit hoelang een vrijwilliger actief is. Het gaat om de maatschappelijke waarde. Zo komen jongeren ook in aanmerking voor Het Toonbeeld.

Jury

De jury is onafhankelijk en goed bekend met het vrijwilligerswerk in Overbetuwe.

Uitreiking

In januari tijdens de Nieuwjaarsreceptie reikt de burgemeester de prijs uit.

Aanmelden

Meld iemand/een groep aan voor de vrijwilligersprijs(externe link).