Vanaf 13 november start gemeente Overbetuwe met de controle op de hondenbelasting. Controleurs van Legitiem BV komen bij u controleren of u een of meer honden heeft. Als u een hond heeft, betaalt u hondenbelasting. U meldt uw hond zelf bij de gemeente aan.

Het controlebezoek: aanmelden van uw hond(en)

De controleur belt bij u aan om te vragen of u een of meer honden heeft. De controleur kan zich legitimeren met een pasje van Legitiem BV. Vraag daar gerust naar. 

Aangifte doen voor hondenbelasting

Heeft u een hond die nog niet bij ons is aangemeld? U kunt nog aangifte doen. Dit kan met uw DigiD via www.overbetuwe.nl/belastingen. Heeft u geen internet? Dan belt u ons voor een aanmeldingsformulier, telefoonnummer 14 0481. 

U bent niet thuis

De controleur doet een informatiebrief bij u door de brievenbus als hij vermoedt dat er een hond in uw huis is. Bij de informatiebrief zit ook een aangifteformulier.

Wat zijn de kosten

Hoeveel belasting u betaalt, hangt af van het aantal honden. Het tarief per hond per jaar in 2023 is € 70,60 voor de eerste hond. Als u twee of meer honden heeft, betaalt u meer. Woont u in het buitengebied, dan betaalt u de helft. 

U heeft geen hond meer

Heeft u geen hond meer, geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dit gaat op dezelfde manier als aanmelden.

Bel ons gerust met uw vraag

Neem gerust contact met ons op via telefoon 14 0481.