René Post stopt per direct als wethouder van de gemeente Overbetuwe. Dit heeft hij op vrijdag 31 mei bekendgemaakt aan de gemeenteraad. In 2022 trad Post toe tot het huidige college van burgemeester en wethouders. 

Bericht aan de gemeenteraad

René Post schrijft aan de raad: 

"Sinds 11 mei 2022 mag ik wethouder zijn van gemeente Overbetuwe. Een coalitie met CDA en GroenLinks hebben mij twee plezierige, drukke en intense jaren opgeleverd. Met veel begrip heb ik het ontslag van mijn collega en partijgenoot Dimitri Horsthuis-Tangelder tot mij genomen. 

Even heb ik nog gedacht om aan te blijven als wethouder omdat ik vind dat Overbetuwe recht heeft op een stabiel bestuur. Helaas is onze partij, GBO, inmiddels gehalveerd en heeft de coalitie geen zekerheid meer op een meerderheid in de gemeenteraad. Ik kan dus niet anders dan CDA en GroenLinks de ruimte te bieden om in gesprek te gaan met andere partijen om te komen tot een nieuwe en stabiele coalitie. Dat is immers wat Overbetuwe nu nodig heeft. En daarom neem ik nu met veel pijn in mijn hart de beslissing om te stoppen met dit mooie ambt en bied ik u per direct mijn ontslag aan (o.b.v. artikel 43 van Gemeentewet). 

Ik blijf vanzelfsprekend lid van GBO en ik kijk uit naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2026. 

Ik dank de leden en bestuur van Gemeentebelangen Overbetuwe voor het vertrouwen dat ze mij hebben gegeven en altijd achter mij zijn blijven staan. Dank ook aan alle ambtenaren, zonder hen kon ik niet de wethouder zijn die ik afgelopen twee jaar ben geweest. Mijn collega’s van het college en de burgemeester waarmee ik twee jaar zeer intensief heb samengewerkt dank ik voor de openheid, betrouwbaarheid en fijne samenwerking. Natuurlijk ook dank aan mijn collega wethouders in de regio, ik kijk terug op een bijzonder fijne samenwerking."

Reactie van de burgemeester

Burgemeester Patricia Hoytink-Roubos: “We bedanken wethouder Post voor de fijne samenwerking en zijn inzet voor de gemeente Overbetuwe. Hoewel we begrip hebben voor zijn besluit, zullen we hem missen als collega. We wensen hem alle goeds op zijn verdere pad.”