Overbetuwe zet in op het verder verminderen van restafval

Overbetuwe gaat aan de slag met het verder verminderen van de hoeveelheid restafval. Op 4 juli ging de raad akkoord met het Grondstoffenbeleidsplan 2024-2028 ‘Van afval naar grondstof’.

Met het plan wil de gemeente er uiteindelijk voor zorgen dat 75 % van al het afval meer  gescheiden wordt aangeboden, zodat het gerecycled of hergebruikt kan worden. Daarnaast is het doel om de hoeveelheid restafval per inwoner terug te brengen naar maximaal 100 kilo afval per inwoner per jaar. Op dit moment is de hoeveelheid restafval nog 110 kilo afval per inwoner per jaar. Het totaal aantal kilo’s is een optelsom van het restafval uit de ‘grijze’ huiscontainer, de ondergrondse verzamelcontainers en het grof afval bij de milieustraat. Met het behalen van deze norm van 100 kilo voldoet Overbetuwe aan het Nationale Uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof (VANG).

Beter afval scheiden

Om ervoor te zorgen dat het afval beter wordt gescheiden, neemt de gemeente vanaf 2025 een aantal maatregelen. Zo wordt de ‘grijze’ restafvalcontainer nog maar 13 keer per jaar geleegd, in plaats van de huidige 26 keer per jaar. Deze maatregel sluit aan bij de trend van afgelopen jaren, waarbij inwoners uit Overbetuwe de restafvalcontainer al minder vaak aan de weg zetten. Daarnaast verdwijnen langzaam de ondergrondse containers voor plastic afval (PMD) en worden er op de milieustraat in Elst en Andelst geen zakken met huisvuil meer geaccepteerd.
“Een schonere leefomgeving en minder zwerfafval draagt bij aan een gezond Overbetuwe waar inwoners prettig wonen. Alhoewel we nog liever zien dat we producten langer kunnen gebruiken, ze repareren, lenen of delen, vragen we aandacht voor het goed scheiden van afval. Dat zorgt ervoor dat grondstoffen en producten hergebruikt kunnen worden, wat duurzaam en kostenbesparend is”, aldus wethouder Rik van den Dam.

Kennis en service

Een schone leefomgeving draagt bij aan een duurzaam en gezond Overbetuwe. Met het bieden van service en het vergroten van kennis helpen we inwoners daar aan bij te dragen en extra stappen te zetten. Want uiteindelijk is het de inwoner die het verschil kan maken.

Veelgestelde vragen en antwoorden

De wijzigingen in het afval roept veel vragen op. De veelgestelde en antwoorden staan voor u op een rij. In het najaar ontvangen inwoners meer informatie over wat de veranderingen precies betekenen.