De gemeente Overbetuwe heeft de afgelopen maanden met verschillende partijen gewerkt aan een visie op wonen en zorg. Doel van de zogenoemde Woonzorgvisie is ervoor te zorgen dat wonen én zorg, voor mensen die ondersteuning nodig hebben, ook in de toekomst goed geregeld zijn. Zorgaanbieders, partijen die woningen bouwen of verhuren, en vertegenwoordigers van inwoners hebben hieraan bijgedragen. Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders de Woonzorgvisie vastgesteld.

De visie is een reactie op ingrijpende ontwikkelingen in wonen en zorg, waar Overbetuwe ook mee te maken krijgt. Naar verwachting is tegen 2030 ongeveer een kwart van de inwoners 65 jaar of ouder. Dit dwingt tot nadenken over hoe we wonen en zorg het beste kunnen organiseren, vooral omdat mensen steeds langer thuis blijven wonen.

Een thuis voor iedereen

Wethouder Chantal Teunissen benadrukt: "In Overbetuwe willen we dat onze inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen. Op een plek waar ze zich thuis voelen én de juiste zorg krijgen. Hiervoor is het belangrijk dat er genoeg ondersteuning is voor de groeiende groep ouderen en kwetsbare mensen. Ook moeten er kansen zijn om elkaar te ontmoeten en samen deel te nemen aan activiteiten; dit draagt bij aan gezond ouder worden."

De schakel tussen wonen en zorg

De Woonzorgvisie vormt de schakel tussen wonen en zorg en beschrijft wat volgens de betrokken partijen belangrijk is en wat de doelen zijn voor 2030. Deze visie gaat met name over ouderen en groepen die zorg of ondersteuning nodig hebben, zoals mensen met een beperking of psychische kwetsbaarheid, mensen die uit een instelling komen en (dreigend) dak- en thuislozen.

De visie bouwt voort op bestaande plannen. Wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder zegt: “Uit onderzoek blijkt dat er een toenemende behoefte is aan levensloopgeschikte woningen, geclusterd wonen en specifieke woonvormen voor diverse doelgroepen. We zien in Overbetuwe al mooie initiatieven. Zo wordt er in Driel gewerkt aan een plek waar mensen met en zonder ondersteuningsbehoefte naast elkaar wonen en leven: Vire Hof(externe link).”

Duidelijke afspraken en samenwerken

Bij goedkeuring door de gemeenteraad werkt de gemeente duidelijke activiteiten en afspraken verder uit. Dat gaat bijvoorbeeld over het bouwen of aanpassen van woningen. De gemeente streeft naar samenwerking met betrokken partijen en inwoners om activiteiten en investeringen in wonen en zorg op elkaar af te stemmen, met de gemeente als regisseur, aanjager en verbinder.

Op 6 februari spreekt de gemeenteraad over deze visie. Op 20 februari neemt de raad een besluit. Download de visie 'Wonen, welzijn en zorg Overbetuwe 2030’(externe link) om meer te lezen.