Overbetuwe introduceert bodycams voor BOA’s

Vanaf 8 juli 2024 dragen alle Buitengewoon Opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente Overbetuwe een zogenoemde bodycam. De inzet van een bodycam sluit aan bij het beleid van de gemeente Overbetuwe dat handhaving geen doel op zich is, maar een middel om de leefbaarheid en de veiligheid te verbeteren. Ervaring met de bodycams in andere gemeenten leert dat ze de-escalerend en zelfs preventief kunnen werken. 

De handhavers dragen de bodycams continue en zichtbaar aan hun uniform. "Deze maatregel is bedoeld om de veiligheid te vergroten en bij conflicten te kunnen de-escaleren, benadrukt burgemeester Hoytink-Roubos. "Zowel de veiligheid van onze handhavers, als de veiligheid van onze gemeenschap is daarbij van het grootste belang voor ons.”

Ervaringen in andere gemeenten laten zien dat de bodycam een waardevol middel is. Het kan de boa helpen om te voorkomen dat een situatie uit de hand loopt. De camera wordt alleen gebruikt op het moment dat een boa zich bedreigd voelt of als de situatie op straat onveilig dreigt te worden voor omstanders. Voor het gebruik van bodycams gelden strikte richtlijnen over wanneer de camera’s aan mogen staan en hoe de opgenomen gegevens worden gebruikt en bewaard. Dit is vastgelegd in een zogenoemd Data Protection Impact Assessement (DPIA).

De beelden kunnen gebruikt worden in een klachtenprocedure of inzageverzoek. Ook de politie kan in sommige gevallen gebruik maken van de beelden voor opsporingsdoeleinden of als bewijsmateriaal in een strafzaak.