Koninklijke Onderscheiding voor Jan Sival uit Zetten

Dinsdag 25 juni 2024 reikte burgemeester Patricia Hoytink-Roubos een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer Jan Sival (80) uit Zetten. De uitreiking vond plaats in MFA De Haar in Randwijk ter gelegenheid van de viering van zijn 40-jarig bestuursjubileum van duivensportvereniging P.V. De Lingebode.

Secretaris 

Sinds 1984 is de heer Sival secretaris van de duivensportvereniging. Gedurende diverse periodes combineerde hij dit met de functie van voorzitter. Hij verricht PR-taken, verzorgt prijsuitreikingen als lid van de tentoonstellingscommissie en is binnen de vereniging een belangrijke vraagbaak. Naar buiten toe vertegenwoordigt de heer Sival de vereniging en in die hoedanigheid verzorgde hij de verhuizing van de oude naar nieuwe verenigingslocatie: MFA De Haar in Randwijk. 

Inzet voor Zetten 

Naast zijn inzet voor Postduivenvereniging PV De Lingebode is de heer Sival actief en betrokken (geweest) bij tal van initiatieven in Zetten. Zo was hij in 1980 één van de oprichters en bestuurssecretaris van Woningbouwvereniging Valburg. In 2005 was hij betrokken bij de organisatie van de viering van 1000 jaar Zetten en in 2007 heeft de heer Sival zich ingezet voor het behoud van de Zettense bibliotheek. Hij was gedurende een lange periode voorzitter van Dorpsraad Zetten-Hemmen en in die rol grondlegger van het Dorpsontwikkelingsplan. Vrijwilligerswerk deed hij ook voor Natuur- en Milieueducatie (NME) en ‘In Het Pakhuis’ in Hemmen.