Op vrijdag 24 november ondertekenen de gemeente Overbetuwe, de Molukse wijkraad van Elst en woningcorporatie Vivare een convenant over het behouden van 41 sociale huurwoningen voor de Molukse gemeenschap. Het gaat om woningen die door de jaren heen werden bewoond door bewoners van Molukse afkomst. Met deze afspraken blijft de samenwooncultuur van de Molukse gemeenschap behouden, gericht op saamhorigheid, gastvrijheid en zorgen voor familie.

Op vrijdag 24 november ondertekenen de gemeente Overbetuwe, de Molukse wijkraad van Elst en woningcorporatie Vivare een convenant over het behouden van 41 sociale huurwoningen voor de Molukse gemeenschap. Het gaat om woningen die door de jaren heen werden bewoond door bewoners van Molukse afkomst. Met deze afspraken blijft de samenwooncultuur van de Molukse gemeenschap behouden, gericht op saamhorigheid, gastvrijheid en zorgen voor familie.

Cultuurhistorisch erfgoed De woningen liggen in enkele straten in Elst-Noord, waar in de jaren ‘60 woningen zijn gebouwd voor Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen. Deze woonwijken zijn in die periode door heel Nederland gebouwd en behoren met woningen, kerk en de manier van samenwonen tot het cultuurhistorisch erfgoed. Toen lokale woningcorporaties het beheer van deze woningen in de jaren ’80 overnamen, zegde het Rijk toe dat de Molukse gemeenschap voorrang houdt op de woningen.
Het Rumah Tua-principe (letterlijk: ouderlijk huis) vormt de basis van het cultureel erfgoed en de gemaakte afspraken. Dat houdt in dat huizen van generatie op generatie worden doorgegeven. Bij het overlijden van een ouder of ouders binnen de Molukse wijk, willen de kinderen van de familie van de overledene(n) uit respect als eerste in aanmerking komen voor overname van de woning.

Toewijzing sociale huurwoningen In totaal gaat het om 41 sociale huurwoningen in Elst, die nu nog bewoond worden door inwoners van Molukse afkomst. Komt er door verhuizing een woning vrij, dan wordt deze woning met voorrang aangeboden aan iemand uit de Molukse gemeenschap. De regeling valt onder de huisvestingsverordening.

Ook de woningzoekenden van Molukse afkomst moeten voldoen aan alle wettelijke eisen van het passend toewijzen, zoals het maximaal inkomen en gezinsgrootte. Gemeente, Vivare en de Molukse wijkraad bespreken jaarlijks hoe de toewijzing verloopt en monitoren de interesse voor de woningen vanuit de Molukse gemeenschap. Blijkt dat die interesse groot is, dan bespreken partijen of het mogelijk is het aantal woningen voor de Molukse gemeenschap uit te breiden naar de 68 woningen die van oudsher bewoond werden door Molukkers. In het convenant spreekt de Molukse wijkraad die wens uit. Of uitbreiding haalbaar is, hangt af van voldoende nieuwbouw elders in Elst.

‘Toezeggingen uit het verleden’ Wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder: “Met dit convenant geven we als gemeente invulling aan de toezeggingen die de overheid in het verleden heeft gedaan. En komen we tegemoet aan de wens van de Molukse gemeenschap om samen te kunnen blijven wonen, vanuit de historische context.”