Het college van burgemeester en wethouders van Overbetuwe heeft dinsdag drie opties vastgesteld voor de toekomst van het zwembad in Zetten. Dit staat bekend als Ezzy's Zetten. De eerste optie en ook voorkeur is nieuwbouw van een nieuw trainingsbad van 25 meter. De gemeenteraad vroeg het college in oktober 2021 om dit scenario uit te werken. De andere opties zijn nieuwbouw van een kleiner doelgroepenbad of het huidige zwembad behouden. Het college legt de keuzemogelijkheden nu voor aan de gemeenteraad. Deze bespreekt ze naar verwachting op 28 november en beslist er dan naar verwachting op 12 december over.

Wethouder Wijnte Hol: “Het is nu aan de gemeenteraad om een keuze te maken uit deze 3 verschillende scenario’s. Ik ben blij dat het zwembad bij alle opties behouden blijft en dat er snel duidelijkheid komt voor alle gebruikers.”

Verouderd

Het zwembad in Zetten is gebouwd in 1976 en is dusdanig verouderd dat nieuwbouw overwogen moet worden. Het gebouw heeft zijn technische levensduur bereikt en de installaties zijn in slechte staat. Het bad voldoet dan ook niet meer aan de huidige normen en eisen van zwemorganisaties, zoals de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB).

Nieuw trainingsbad

De voorkeurskeuze is nieuwbouw van een trainingsbad. Dit ziet er zo uit:

  • 25 meterbad, met vijf banen en een beweegbare bodem over de helft van het bad. Diepte varieert van 0 tot 2 meter.
  • geschikt voor diverse activiteiten, waaronder duiken, reddingszwemmen, waterpolo, wedstrijdzwemmen en meer. Ook kan het worden gebruikt voor zwemlessen en doelgroeplessen, zoals aquafit, aquarobics, en ouderenzwemmen.
  • anders dan nu worden alle lessen in één bad gegeven. Hierdoor is het water warmer dan nu.
  • komt naast het huidige zwembad.

Nieuw kleiner doelgroepenbad

De tweede keus is nieuwbouw van een kleiner doelgroepenbad. Dit ziet er zo uit:

  • 16 x 10 meter, met een beweegbare bodem. Diepte varieert van 0 – 1.80 meter.
  • niet geschikt voor verenigingen, wel voor zwemlessen, doelgroeplessen en recreatief zwemmen.
  • warmer water dan nu.
  • komt naast het huidige zwembad.

Huidige zwembad behouden

De derde en laatste keus is geen nieuwbouw, maar het huidige zwembad behouden. Er is dan wel een grondige technische inspectie vereist om te kijken welke investeringen de komende jaren nodig zijn.

Overleg met betrokkenen

De gemeente heeft in juni dit jaar een workshop gehouden om gebruikers en andere belanghebbenden te laten meedenken over de keuzemogelijkheden voor een trainingsbad en doelgroepenbad. Ook de dorpsraden Zetten-Hemmen, Herveld-Andelst en Zicht op Zetten hebben input geleverd voor het programma van eisen.