Het is een bijzonder moment. Waar de democratie in de wereld onder druk staat, mogen wij op woensdag 22 november weer stemmen op de mensen waarvan we willen dat ze ons gaan vertegenwoordigen in de Tweede Kamer.

Een uitgelezen kans voor ons allemaal om onze stem door dit kiesrecht te laten horen en de koers van ons land mede te kunnen bepalen. Als burgemeester van Overbetuwe wil ik graag een beroep op iedereen doen: stem! En moedig anderen aan om hetzelfde te doen.

De keuzes die we maken bij verkiezingen geven onze toekomst vorm. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de generaties die na ons komen. Stemmen gaat niet alleen over wat er vandaag en morgen gebeurt, maar ook over de wereld die we voor onze kinderen willen creëren. Wat voor soort samenleving streven we na? Welke waarden vinden we belangrijk? Dit zijn vragen die we onszelf moeten stellen voor we het stembiljet invullen.

Met maar liefst 24 partijen die aan deze verkiezingen deelnemen, hebben we een brede waaier aan ideeën en visies om uit te kiezen. Het is een voorrecht om te kunnen stemmen en onze samenleving de richting op te sturen die we belangrijk vinden.

Bedenk dat elke stem telt. Ook al lijkt het soms alsof individuele stemmen verloren gaan in de grote zee van kiezers, niets is minder waar. Verkiezingen worden beslist door de gezamenlijke stem van ons allemaal. Uw stem kan het verschil maken, ook in een grote, diverse samenleving zoals de onze.

Tot slot een speciale boodschap aan onze Overbetuwse jongeren die onlangs 18 zijn geworden en voor het eerst deelnemen aan dit democratische voorrecht. Jullie stemmen zullen mede bepalen welke kwesties de komende jaren centraal staan. Jullie hebben frisse perspectieven die de politiek kunnen verrijken. Zorg ervoor dat jullie stem ook gehoord wordt.

Dus, beste inwoners van Overbetuwe, ik roep iedereen op: maak gebruik van uw recht en laat uw stem op 22 november horen.

Patricia Hoytink-Roubos