Er komt een nieuw dorpshuis in de Sint Leonarduskerk in Oosterhout. De gemeente bereikte onlangs overeenstemming met de parochie over de aankoop van de Leonarduskerk met bijbehorende grond. Naast de kerk wordt een nieuwe sportzaal gebouwd. Het bestuur van dorpshuis De Schakel staat achter de verplaatsing naar de Leonarduskerk.

Het college van B&W ging eerder deze week akkoord met de aankoop voor het nieuwe Hart van Oosterhout. Onder voorbehoud van een positief raadsbesluit op 3 september stemde het college ook in met de aankoop van de pastorie naast de kerk. De bedoeling is dat de pastorie in de toekomst onderdeel wordt van het dorpshuis. Na aankoop van de pastorie onderzoekt de gemeente de mogelijkheden voor een tijdelijke invulling van het pand, totdat de uiteindelijke gebruikers erin trekken.

Wens van inwoners en bestuur 

De nieuwe stappen zijn een vervolg op een eerder besluit in 2020 van burgemeester en wethouders, toen zij het projectplan Hart van Oosterhout vaststelden. Onderdeel daarin is de verplaatsing van De Schakel. In 2022 besloot de gemeenteraad de verplaatsing verder uit te werken.
Met zijn besluit komt het college tegemoet aan de wens van de inwoners van Oosterhout en het bestuur van dorpshuis De Schakel om het hele gebouw bij dezelfde eigenaar onder te brengen.

‘Mooie stappen voor Hart van Oosterhout’ 

Wethouder Rik van den Dam: “Het Hart van Oosterhout begon met een burgerinitiatief. Met deze stappen komen we een stuk dichterbij het realiseren van dat nieuwe hart. Belangrijke onderdelen hiervan zijn de verplaatsing van De Schakel, nieuwbouw van basisschool SamSam en woningbouw. Met de aankoop van de Sint Leonarduskerk kunnen we het dorpshuis De Schakel verplaatsen en krijgen zij en de verenigingen een nieuw onderdak met een ruimere sportvoorziening.”

‘Onderdak aan verschillende verenigingen’

Hans Bolland namens De Schakel: “Het doel van het Dorpshuis is onderdak te bieden aan de verenigingen en andere gebruikers uit Oosterhout en omgeving voor verschillende sportieve, creatieve, muzikale, ontspannende, educatieve en verbindende activiteiten. Om dit doel te bereiken denkt het bestuur al langere tijd na over de toekomst van het gebouw de Schakel. De noodzaak is duidelijk: het gebouw voldoet niet meer aan alle eisen die de gebruikers stellen en is toe aan grondige renovatie of nieuwbouw. Ook de gymzaal is aan vervanging toe. We zijn blij dat de gemeente al deze wensen wil meenemen in een totaal plan, waarin ook de nieuwbouw van SamSam een plek krijgt.”

Vervolgstappen

Op 3 september neemt de gemeenteraad een besluit over het voorstel van het college om de pastorie aan te kopen. Bij een positief besluit gaat de gemeente verder met de uitwerking van het definitieve ontwerp voor de Leonarduskerk. Dit gebeurt in overleg met de gebruikers van het dorpshuis en de (directe) omgeving.