De bouw van het nieuwe zwembad en sportcentrum (MFSC) in Elst kan niet zoals gepland in juni starten. De reden is een beroep dat bij de Raad van State is aangetekend tegen het bestemmingsplan. 

De gemeenteraad stelde het bestemmingsplan op 19 maart vast. Door het beroep wordt het bestemmingsplan van het MFSC niet onherroepelijk. Daardoor kunnen we voorlopig geen omgevingsvergunning verlenen aan de bouwer. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwbouw wel van start kan gaan.

Hoe nu verder

We weten nog niet wat de inhoud van het beroep is. Zodra dat bekend is, willen we in gesprek met de indiener van het beroep om te onderzoeken of we samen tot een oplossing kunnen komen. Het beroep heeft geen gevolgen voor de verplaatsing van de huidige noodlokalen van Lyceum Elst. De voorbereidingen hiervan starten gewoon zoals gepland deze zomer. De noodlokalen moeten verhuizen om plaats te maken voor het MFSC.

Verder gaan we ook gewoon door met de gesprekken met de omgeving over de inrichting van het openbare gebied en de verkeersafwikkeling rond het nieuwe MFSC.

Vervanging van De Helster

Het nieuwe zwembad met sporthal komt in de plaats van het huidige sportcomplex De Helster. Dat is verouderd en aan vervanging toe. De vertraging betekent dat De Helster langer open blijft dan gepland. De verwachting was dat het nieuwe MFSC eind 2025 opgeleverd zou worden. Het komt te liggen naast scholengemeenschap Het Westeraam en Lyceum Elst, schuin tegenover het Rijnstate Ziekenhuis naast het station.