In Loo (gemeente Duiven) is vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen is er een aantal maatregelen van kracht. Binnen 10 kilometer vanaf het besmette bedrijf geldt per direct een vervoersverbod. Een deel van onze gemeente is in deze zone gelegen. Met name een gedeelte van Elst en Driel.

Wat valt er onder het vervoersverbod

Het vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden regels voor de jacht in de 10 kilometerzone. Zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Voor meer informatie vindt u in het persbericht van de Rijksoverheid(externe link) en de informatie op de website van de Rijksoverheid(externe link) over dit onderwerp. Ook vindt u een verwijzing naar de kaart(externe link) waarop de exacte zone is aangegeven.