In de afgelopen jaren is driekwart van de insecten in Nederland verdwenen. Daar kunnen we samen iets aan doen door in de hele maand mei grasvelden te laten groeien en niet te maaien. Hiermee geven we vogels, vlinders, bijen en andere insecten weer een plek in onze groene leefomgeving. Ook de gemeente Overbetuwe draagt bij door in de ‘Maai-mei-niet-maand’ bepaalde gebieden, waar dat veilig is, de bermen niet te maaien.

Niets doen is dus zinvol. Doet u ook mee?

Vooral in het voorjaar is het van belang om het uitgebreid maaien nog even uit te stellen. In mei hebben insecten minder keuze uit bloemen dan in de zomer. U kunt met een bloemrijk gazon tot 10 keer meer bijen voeding bieden door niet elke week te maaien, maar slechts om de 3 à 4 weken.

Bloemrijk groen

Ook het minder maaien van bermen heeft een positief effect. Door veel te maaien neemt het aantal kruiden en bloemen af en overheersen grassen. Dit zorgt voor eentonige bermen waar weinig verschillende planten, kruiden en insecten leven. Een van de redenen waarom de gemeente Overbetuwe langzaam de overstap maakt naar een meer duurzaam bermbeheer. Hierbij gaat het dan om bermen langs wegen, sloten en wadi’s die in eigendom zijn van de gemeente Overbetuwe. Dit gebeurt in fases, wat wil zeggen dat we starten met hier en daar een stuk berm juist wél of niet te maaien. Natuurlijk houden we hierbij rekening met de verkeersveiligheid.

Grasberm is voor de helft gemaaid en andere helft niet
Foto: Sjon.nl

Meedoen in uw eigen tuin

Wilt u graag meedoen? Dan kunt u vanaf nu gewoon achterover leunen. Het beste resultaat wordt bereikt met niets doen. Eventueel kunt u zich aanmelden bij www.maaimeiniet.nl(externe link). Ook vindt u daar allerlei tips.