Inwoners met een laag inkomen kunnen een (gedeeltelijke) kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen aanvragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de afvalstoffen- en rioolheffing. Vanaf nu komen meer inwoners voor deze kwijtschelding in aanmerking. De ‘vermogensnorm’ gaat namelijk met maximaal €2000,- omhoog, afhankelijk van de leefsituatie van de inwoner(s). Dit betekent dat inwoners een hoger banksaldo mogen hebben om in aanmerking te komen voor de kwijtschelding.

Aanvragen voor kwijtschelding in 2022 worden opnieuw beoordeeld

Heeft u een aanvraag voor kwijtschelding ingediend voor 2022 en is deze afgewezen op uw banksaldo? Dan wordt uw aanvraag opnieuw beoordeeld. U ontvangt hier een brief over. Overbetuwe is in de regio de enige gemeente die deze regeling vanaf 1 januari 2022 met terugwerkende kracht aanbiedt.

Wethouder Rik van den Dam is blij dat hij het goede nieuws kan brengen. “Omdat de regeling best ingewikkeld is, vragen we inwoners die denken in aanmerking te komen vooral contact met ons op te nemen. Het gaat namelijk niet alleen over hoeveel geld je op de bank hebt staan. Voor de berekening wordt ook gekeken naar je leefsituatie (gezin, alleenstaand of alleenstaande ouder). Daarnaast hebben de hoogte van de huur, zorgpremie en de normbedragen hier invloed op.”

Heeft u een laag inkomen en moeite om de gemeentelijke belastingen te betalen?

Op de pagina kwijtschelding gemeentelijke belastingen vindt u informatie over de voorwaarden van de kwijtschelding. De pagina wordt binnenkort geüpdatet met deze laatste informatie over de kwijtschelding.

Heeft u vragen? Bel dan de gemeente via telefoonnummer 14 0481.