Functie

Wethouder 1e locoburgemeester

Taken

 • Verstedelijkingsagenda
 • Bouwen en wonen (woningcorporaties/RO)
 • Omgevingswet
 • Omgevingsvisie
 • Grondzaken
 • Maatschappelijk en gemeentelijk vastgoed
 • Kunst, cultuur en erfgoed
 • Economische Zaken en bedrijventerreinen
 • Groene Metropoolregio: Groene Groei, - en Productieve regio
 • Participatiecultuur

Contact

Voor een afspraak met de wethouder kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat via 14 0481 of bestuurssecretariaat@overbetuwe.nl. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 16:30 uur.

Nevenfuncties

 • Lid College van Arbeidszaken VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) (onbetaald)
 • Lid Programmaraad NPRES (Nationaal Programma Regionale Energiestrategie) (onbetaald)
 • Commissielid Adviescommissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) (onbetaald)
 • Lid AB Recreatieschap Over-Betuwe (onbetaald)
 • Bestuurlijk trekker Regionale Energiestrategie Arnhem Nijmegen Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (onbetaald)
 • Lid werkgroep Bestuurlijk Overleg voor een Veilige Energietransitie in Nederland (BOVEN) (onbetaald)
 • Ambassadeur Gelderland Midden, Méér Muziek in de Klas (onbetaald)
 • Regioambassadeur provincie Gelderland Wethoudersvereniging (onbetaald)
 • Bestuurslid Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen (onbetaald)
 • Lid Raad van Toezicht Jong RES (onbetaald)