Functie

Wethouder 1e locoburgemeester

Taken

 • Verstedelijkingsagenda
 • Bouwen en wonen (woningcorporaties/ RO)
 • Omgevingsvisie
 • Grondzaken
 • Maatschappelijk en gemeentelijk vastgoed
 • Kunst, cultuur en erfgoed
 • Economische Zaken en bedrijventerreinen
 • Groene Metropoolregio: Groene Groei, - en Productieve regio
 • Participatiecultuur

Contact

Voor een afspraak met de gemeentesecretaris kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat via 14 0481 of bestuurssecretariaat@overbetuwe.nl. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 16:30 uur.

Nevenfuncties

 • Lid Programmaraad NPRES (Nationaal Programma Regionale Energiestrategie)
 • Commissielid Adviescommissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
 • Bestuurlijk trekker Regionale Energiestrategie Arnhem Nijmegen Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
 • Ambassadeur Gelderland Midden, Méér Muziek in de Klas
 • Regioambassadeur provincie Gelderland Wethoudersvereniging
 • Bestuurslid Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen