De natuur komt weer tot leven! Dat zorgt bij veel van ons voor nieuwe energie. We zien meer mensen hardlopen, bootcampen of een andere sport uitoefenen. De zon doet ons mentaal goed. Kortom het voorjaar geeft aan veel mensen een gezondheidsboost. Toch is dat helaas niet voor iedereen zo.

Het nieuws stond er vol mee; de helft van de Nederlanders heeft inmiddels een of meer ziekten die niet over gaan. Er zijn grote gezondheidsverschillen tussen mensen met verschillende achtergronden en levenssituaties. De levensverwachting van de gemiddelde Nederlander is gezakt. Waar we eerst bovenaan de lijst van de EU stonden, staan we nu ergens in het midden. Zorgwekkende ontwikkelingen!

Het verbeteren van onze gezondheid kan ons helpen om deze ontwikkelingen tegen te gaan. Dan moeten we meer aandacht hebben voor het voorkomen van schade aan de gezondheid. Nu is er nog vooral aandacht voor het oplossen ervan.

Maar hoe doen we dat in Overbetuwe?

Iedere inwoner van Overbetuwe moet financieel kunnen rondkomen. Men moet zinvol werk of een dagbesteding in een veilige omgeving hebben. Iedereen moet kunnen wonen in een huis en een leefomgeving die niet ziek maken. En onze kinderen moeten opgroeien en leven in een leefomgeving die de gezondheid bevordert. Gezondheid raakt ons allemaal. Zeker nu we ouder worden en we zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

De gemeente schrijft aan een notitie over het lokale gezondheidsbeleid. Daarnaast werken we aan zaken zoals bewegen voor ouderen, de consultatiebureaus, onze sportverenigingen en jongerenwerkers die bewegen met jongeren in de wijk.

Ook werken we aan afspraken binnen het ‘Gezond en Actief Leven Akkoord’ (GALA). Hiermee dragen we bij aan een gezonde generatie in 2040: weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis.

Ideeën?

Heeft u ideeën om inwoners de kans te geven zo gezond mogelijk op te groeien en ouder te worden in Overbetuwe? Laat het ons weten! De eerste informatiebijeenkomst over de notitie met het lokale gezondheidsbeleid vindt plaats op 16 mei tijdens de politieke avond op het Gemeentehuis. Ik zou het leuk vinden als u erbij bent! Stuurt u mij gerust een berichtje als u ideeën heeft over gezondheid in Overbetuwe: c.teunissen@overbetuwe.nl.

Chantal Teunissen