Het college van Overbetuwe stelt de gemeenteraad voor om locatie Kerkstraat 31 en de locatie Kerkstraat 26, 28, 30 en Koningin Julianastraat 2 in Randwijk aan te wijzen als uitbreidingslocatie voor woningbouw.

Op de locatie Kerkstraat 31 (1) komen 8 starterswoningen, 2 twee onder éénkapwoningen, 1 vrije sector woning, 2 standplaatsen voor woonwagens en op de locatie Kerkstraat 26, 28, 30 en Koningin Julianastraat 2 komen 16 sociale huurappartementen (2). Hiermee dragen we bij aan de woningbouwopgave én aan het besluit van de gemeenteraad dat we extra woonwagenlocaties ontwikkelen in onze gemeente.

De gemeenteraad neemt het besluit over dit voorstel in haar vergadering van 18 april 2023. Na dit besluit werken we de plannen voor beide locaties verder uit en gaan we ook met omwonenden, andere belanghebbenden en eventueel toekomstige bewoners in gesprek om samen te werken aan de inrichting van deze deelgebieden.