Steenuilen in Overbetuwe: help mee ze te beschermen

Gemeente Overbetuwe wil een goede leefomgeving stimuleren voor steenuilen. De steenuil wordt gezien als ‘ambassadeur’ van het cultuurlandschap. Het Betuws landschap is geschikt voor deze uil. In ons landschap vindt de steenuil nestgelegenheid en schuilmogelijkheden; ook zijn er geschikte jaagplekken waardoor het kleine uiltje aan zijn voedsel kan komen. Misschien heeft u er wel eens één gezien of heeft u zelfs een nestkast voor dit dier op uw erf. Door gerichte aanleg en beheer, kunt u een erf uilvriendelijker maken. De steenuil kan best wat extra hulp gebruiken; het aantal is namelijk drastisch afgenomen de laatste decennia.

Zelf een nestkast op uw erf?steenuil

Met een aantal aanpassingen kan wellicht ook uw erf een goede plek worden voor dit kleine uiltje. Wilt u uw erf aantrekkelijker maken voor steenuilen of wilt u zich op een andere manier inzetten voor de steenuil? Laat het ons dan weten. De gemeente heeft subsidie beschikbaar om jaarlijks een aantal nestkasten te realiseren. Kijk voor meer informatie over het steenuilenproject op www.overbetuwegroennatuurlijk.nl.

Rattengif dodelijk voor uilen

“We hebben de afgelopen maanden dertig nestkastjes kunnen plaatsen op geschikte erven”, vertelt Frans Jacobs van Steenuilenoverleg Nederland in november 2012. “Dankzij de nestkasten heeft een jonge steenuil een grotere kans om in leven te blijven. En dat is nodig want de steenuil wordt met uitsterven bedreigd.” In de hele gemeente Overbetuwe zijn nu ongeveer negentig nestkasten. Daarnaast zijn drie bosuilenkasten geplaatst om ook deze uilensoort te helpen.

Frans Jacobs doet een dringend beroep op bewoners van het buitengebied zo min mogelijk rattengif te gebruiken. “Ik begrijp dat rattenoverlast onprettig is en dat men er iets aan wil doen. Maar een uil of een ander roofdier die een vergiftigde muis of rat eet, wordt er vaak ziek van en kan er zelfs dood aan gaan.” zegt Frans. 

Meer informatie over steenuilen in Overbetuwe.