Park Tergouw

foto park Tergouw OosterhoutWoonbestemming

De gemeenteraad heeft op 3 februari het bestemmingsplan vastgesteld voor Park Tergouw in Oosterhout. In dit bestemmingsplan hebben alle chalets de bestemming “wonen” gekregen. Tegen het besluit van de gemeenteraad kon tot 9 april in beroep worden gegaan bij de Raad van State. Van die mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Dat betekent dat het bestemmingsplan onherroepelijk is. De chalets op het park zijn nu geen recreatieverblijven meer, maar worden beschouwd als gewone woning.

Bouwbesluit

Het gevolg van het verkrijgen van een woonbestemming is dat de bestaande woningen moeten voldoen aan het Bouwbesluit voor bestaande woningen. Daarin staan o.a. eisen voor brandwerendheid, ventilatie en hoogteverschil. Bijna alle eigenaren hebben inmiddels een rapport laten opstellen, waaruit blijkt welke maatregelen noodzakelijk zijn om aan die eisen te voldoen. De eigenaren hebben nog 5 jaar de tijd om de woning aan te passen.

Documenten

Actueel en algemene informatie

Eerder nieuws

Terug naar Woon- en Leefomgeving