Stellingen waar meer dan 80% het over eens is

 1. Aanpassingen van woningen in verband met specifieke doelgroepen (senioren/zorg) moet mogelijk zijn.
 2. Hemmen moet een beschermd dorpsgezicht worden, met beperkte uitbreidingsmogelijkheden van de bestaande gebouwen.
 3. De strengere welstandseisen in Hemmen moeten worden behouden.
 4. In het bestemmingsplan worden bestemmingen groen en tuin samengevoegd tot 1 bestemming.
 5. De verkeersbestemming van de Veldstraat moet breed genoeg worden om eventuele (vrijliggende) fiets- en/of wandelpaden mogelijk te maken.
 6. De verkeersbestemming van de Stationsstraat (tussen Wageningsestraat en witte huis) moet breed genoeg zijn (3 à 5 meter breder) om grote vrachtwagens en fietsers goed te laten doorstromen.
 7. Extensieve dagrecreatie moet binnen het agrarische gebied toegestaan worden.
 8. Extensieve dagrecreatie moet ook binnen bos toegestaan worden.
 9. Buiten het centrumgebied moeten kantoren en/of detailhandel omgevormd kunnen worden naar woningen.
 10. In het bestemmingsplan moeten coffeeshops (verkoop verdovende middelen) niet worden toegestaan.
 11. In een kerkgebouw moet sociaal maatschappelijke dienstverlening mogelijk zijn.
 12. Op de locatie van De Wanmolen moet horeca categorie 1 en 2 mogelijk zijn.
 13. In een kerkgebouw moeten culturele functies mogelijk zijn (met uitzondering van sauna, wellness en casino).
 14. Op de locatie van De Wanmolen moeten culturele functies mogelijk zijn.
 15. Op de locatie van de Wanmolen moet dienstverlening mogelijk zijn.
 16. Op de locatie van De Wanmolen moet Sport mogelijk zijn.
 17. Het HPC moet de mogelijkheid krijgen om qua oppervlakte te kunnen uitbreiden.
 18. In of in de buurt van Hemmen moet een algemene begraafplaats mogelijk zijn.