Flexibel Bestemmen Zetten-Hemmen

Voor Zetten en Hemmen moet een nieuw bestemmingsplan opgesteld worden. Normaal gesproken doet de gemeente dit zelf. Nu maken we het plan samen met inwoners van Zetten en Hemmen. Projectleiders Harold Bos en Gert-Jan Willemsen vertellen hoe dit is verlopen en wat de resultaten zijn.

Inwoners weten heel goed wat het beste is voor hun buurt

“Eigenbelang? Nee hoor, dat speelt hier niet”, zeggen de projectleiders Harold Bos en Gert-Jan Willemsen over de inbreng van inwoners en ondernemers bij het maken van een nieuw bestemmingsplan voor Zetten en Hemmen. “Ze hebben heel actief meegedaan en daar zijn we heel erg blij mee. Nu kunnen we het nieuwe bestemmingsplan maken.”

Gezamenlijk belang

Een bestemmingsplan gaat over (ver)bouwen en het gebruik van gebouwen, wat mag wel en wat mag niet?

“Opvallend hierbij is dat we merken dat inwoners niet bezig zijn met hun eigen belang, maar juist met oplossingen komen voor hun buurt”, zegt projectleider Gert-Jan Willemsen. “Inwoners konden meedoen door te reageren op stellingen en nieuwe stellingen te bedenken. Dat gebeurde vooral op een digitaal platform. Ook hadden we De Woonkamer geopend, een ruimte in Zetten speciaal voor dit project ingericht, zodat mensen ook zonder computer mee konden doen.” 

Samenwerken met inwoners en ondernemers

Harold: “Ruim 300 mensen deden mee en daar zijn we heel erg tevreden mee.” Na een eerste ronde van discussiëren met elkaar, kon er gestemd worden op de 80 stellingen die op het platform gezet zijn. Als 80% of meer van de mensen ‘eens’ stemde, wordt het opgenomen in het bestemmingsplan, dat naar de gemeenteraad gaat. De stellingen waar nog twijfel over bestond, werden besproken op een bijeenkomst. Gert-Jan: “Hiervoor hebben we deelnemers uitgenodigd die samen een goede mix vormen. Na een korte discussie stemden zij ‘eens’ of ‘oneens’ op de stellingen. Op deze manier werd bepaald wat in het bestemmingsplan komt te staan. Uit de stemming bleek ook duidelijk welke mogelijkheden het bestemmingsplan niet moet bieden.” 

Resultaten

18 stellingen worden meegenomen in het nieuwe bestemmingsplan, omdat meer dan 80% het eens was met die stelling. Harold: “Hiermee is een deel van het nieuwe bestemmingsplan dus door de inwoners en ondernemers van Zetten en Hemmen zelf bedacht.” 

In de infographic Flexibel Bestemmen Zetten-Hemmen staat overzichtelijk het verloop van het project en de uitkomsten hiervan. 

Vervolg

Met de resultaten van de stemming gaan we nu aan de slag. We verwachten in het najaar van 2015 een ontwerpbestemmingsplan te hebben. Op dit ontwerpplan kan iedereen nog een reactie geven. Daarna is het aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen.