Winkeliers in Elst ‘rekenen af met winkeldieven’

Winkeldiefstal kost ondernemers veel geld. Niet alleen de gestolen goederen kosten geld, maar ook de afhandeling van de winkeldiefstal: het observeren van de winkeldief, het Logo Wij rekenen af met winkeldieven! 151 euroaanhouden en het invullen van het aangifteformulier. De winkeliers kunnen nu ook deze schade verhalen op de winkeldief. De rechter heeft bepaald dat een bedrag van € 151,- redelijk is hiervoor.

Aanmelden als winkelier

Winkeliers kunnen zich aanmelden bij het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). Deelname is gratis. U ontvangt een bevestiging van deelname, schadeverhaalformulieren en voorlichtingsmateriaal. De sticker en poster hangt u duidelijk zichtbaar op in uw winkel. Uit ervaringen met vergelijkbare systemen blijkt een preventieve werking: winkeldieven bedenken zich wel twee keer voor ze iets meenemen zonder te betalen.

U wordt op heterdaad betrapt

Als u op heterdaad wordt betrapt op winkeldiefstal en de winkelier neemt deel aan ‘Afrekenen met winkeldieven’ dan krijgt u een proces-verbaal én de winkelier gaat de schade op u verhalen. De afhandeling van de diefstel kost de winkelier immers tijd en dus geld. U moet dan een boete van € 151,- betalen. Ook eventuele kosten van directe schade (bijvoorbeeld een vernield artikel) worden op u verhaald. Als u winkeldiefstallen pleegt bij meerdere winkels, kan elk van hen de schade op u verhalen. Het betalen van de schade staat los van het strafrechtelijk vervolg (politie, Officier van Justitie en rechter).

Samenwerking

Gemeente Overbetuwe, politie Gelderland-Midden en de Centrummanagement Elst werken samen aan een veiliger winkelomgeving. Deelname aan ‘Afrekenen met winkeldieven’ sluit aan bij deze gezamenlijke inspanning.