Waaks

Hondenbezitters laten elke dag hun hond uit. Zij kennen hierdoor hun buurt goed. Afwijkende of verdachte situaties vallen hen snel op, zoals onbekenden in de tuin van de buren, vreemde personen die aan auto’s rommelen of verdachte personen die op straat rondhangen. Waaks! vraagt hondenbezitters om alert te zijn op dit soort zaken en de politie te bellen als hen iets opvalt. Want met deze informatie kan de politie meer zaken oplossen en daders oppakken.

Waaks! wordt in de maand december uitgevoerd in de Elsterse wijken Westeraam en de Eshof. Als de aanpak succesvol is, komen ook andere Overbetuwse wijken en dorpen aan bod.

Goede kennis van de buurt

Landelijk neemt het aantal woninginbraken toe, zo ook in de gemeente Overbetuwe. In de ‘donkere maanden’ vinden altijd meer woninginbraken plaats dan in de rest van het jaar. Vandaar dat politie, gemeente en wijkplatform Elst-Oost de maand december aangrijpen om inwoners, en de hondenbezitters in het bijzonder, te vragen extra alert te zijn op afwijkende of verdachte situaties. De hulp van inwoners is van groot belang voor de politie bij het voorkomen en oplossen van criminaliteit. Burgers denken vaak dat informatie die zij bezitten niet belangrijk is, terwijl het voor de politie juist wel belangrijke informatie kan zijn of worden. Vandaar de nadrukkelijke oproep tot samenwerking hierin. De politie zorgt desgewenst voor een terugkoppeling aan de melders.

Wilt ook meedoen aan Waaks!? Geef u dan op via Waaks_Elst-Oost@gelderland-midden.politie.nl. U wordt via de mail op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in uw buurt op het gebied van Waaks!